..............

 

Side 8 Side 9 Side 10 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6

Startside

Albanien Grækenland

Rejseberetning fra Balkanturen i april 2009

Side 7

Zhupan (fortsat)

Vi fik en del timer til at gå i skildpaddebiotopen her ved Zhupan. Området skiftede karakter flere gange, efterhånden som vi bevægede os frem i terrænet, men ligegyldigt hvordan omgivelserne præsenterede sig, var der græske landskildpadder overalt. Allesammen "små" albanske græske landskildpadder.

Græsk landskildpaddeparring i det albanske forår ved Zhupan.

 

Biotopen ved Zhupan skiftede hele tiden karakter og beplantning.

I denne biotop gik det iøvrigt som så mange gange før. Først efter nogen tid konstaterede vi, at stedet rummede en bestand af skildpadder. Forløbet var det sædvanlige: Vi gjorde holdt et sted, der efter vores erfaring udmærket kunne være en skildpaddebiotop. Der var tale om et skrånende sted, der vendte i syd/østlig retning. Beplantningen bestod af gamle oliventræer, og jorden mellem træerne havde ikke været dyrket eller behandlet af redskaber i mange år. Så vi gik forventningsfulde på jagt efter skildpadder, mv.

En flot lille græsk landskildpaddehun Testudo hermanni boettgeri med kalk på skoldet.

Når der er gået en halv times tid, plejer vi for længst at have set de første skildpadder, hvis der er nogen. I modsat fald kører vi på dette tidspunkt rutinemæssigt videre og finder næste egnede sted til at gøre et nyt forsøg. Enkelte gange ser vi dog først en landskildpadde, når den nævnte halve time er forløbet. Og så bliver vi selvsagt på stedet og fortsætter undersøgelserne. Her var den halve time forlængst overstået, uden at vi havde set nogen landskildpadder, og vi var på vej tilbage til Den Gule Gummibåd, der ventede nede på landevejen.

Pludselig så vi en fin græsk landskildpaddehun. Herefter blev vi i biotopen og gik længere og længere op af den stejle side.

Vi så flere skildpadder, og omgivelserne ændrede sig hele tiden, både hvad angår hældningsvinklerne og hældningernes retninger mod verdenshjørnerne, ligesom beplantningen blev ved med at skifte. Landskabet blev til et helt andet, end det vi kunne se fra landevejen. Vi fandt hele tiden nye, smukke, små albanske Testudo hermanni boettgeri

Sådan går det faktisk ikke så sjældent. (Nemlig at biotoperne skifter under vandringen, og intensiteten af opdagede skildpadder skifter ligeså.)

Landskabets stuktur og udseende ændrer sig forbløffende tit fuldstændigt i forhold til det, man kan se fra vejen. Der er bestemt ingen tvivl om, at vi i tidens løb har droppet mange ægte landskildpaddebiotoper i den tro, at der nok ikke var skildpadder der.

Omvendt er det altså også erfaringen, at hvis vi ikke får konstateret tilstedeværelsen af skildpadder indenfor den nævntehalve time, så ser vi dem heller ikke senere på den dag, selvom vi bliver på stedet meget længere. Så er tiden bedre anvendt på at finde et andet sted og lede forfra.

I april måned er frodigheden kolossal i sådan en landskildpaddebiotop.

 

Græsk landskildpaddehun laver trykspor efter sig i græsset.

 

Alle skildpadderne her ved Zhupan var flotte uden skjoldskader. Bortset fra denne fine hun.

 

Man kan trave rundt i timevis i en sådan velbestykket landskildpaddebioop. Så det gjorde vi!

 

Denne hermanni er rigtig pæn,ligesom alle andre græske landskildpadder i denne biotop.

 

Også i biotopen ved Zhupan var der champignons allevegne.

 

Pludselig var der trafik på den lille grusvej gennem biotopen. Han var i det stiveste puds!

Det var en lise for sjælen at vandre rundt her i denne helt stille skildpaddebiotop. Alene hørtes kun fuglesangen i den lune, duftende forårsluft. Landskabet skiftede hele tiden, men vi fortsatte med at finde de små og flotte albanske græske landskildpadder.

På et tidspunkt kom et albansk ægtepar imod os på en lille vej. Hun gik foran, og han red efter hende på et muldyr.Selvfølgelig var det manden, der red. Hvis vi havde spurgt ham, hvorfor det ikke var konen, der red, ville han bare have svaret forbløffet: "Min kone kan da ikke ride, hun har jo intet muldyr!" Han ville gerne fotograferes, men konen gemte sig, til det var overstået!

Selvom det ikke var højt solskin, var skildpadderne fremme allevegne.

 

Vil du se smukke ubeskadigede græske landskildpadder? Så kom til Albanien, min far!

 

Denne hun var helt tiljordet. Netop gravet sig op fra overstået vinterhi?

Man går meget længere end man tror, når man sådan stille bevæger sig frem i en skildpaddebiotop. Det opdager man først, når man går tilbage til det sted, hvor bilen blev efterladt. Men en eftermiddag som denne er simpelthen en totaloplevelse.

Læs videre på side 8

Side 8 Side 9 Side 10 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Startside