.... ..........

 

Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23

Side 24 Side1 Side 2 Side 3 Side 4 Startside

Tyrkiet Grækenland Rejseberetning april 2010

Side 5

Dafno (fortsat)

Men vi skulle længere ind. -Vi skulle helt ind i biotopen! Den blev tættere og tættere, men der dukkede til stadighed fine lysninger op, medens vi bevægede os fremad. I krattet kunne vi på et tidspunkt høre den umiskendelige lyd af en skildpaddeparring. Det viste sig at være 2 mauriske landskildpadder, og hannen hoppede ned og indstillede omgående akten, mens fotografen fumlede med apparatet. Hunnen benyttede sig straks af muligheden for flugt ind i krattet.

Parring af to mauriske landskildpadder ved Dafno indstillet på grund af forstyrrelse

 

Den mauriske hun forsøger straks at undslippe hannen, der ikke giver op.

 

Gammel græsk landskildpaddehun baner sig vej gennem frisk forårsvegetation ved Dafno.

Vi funderede stadig over, at græske landskildpadder lever fordelt over hele Balkanområdet. I Nord- og Nordøstgrækenland lever de side om side med mauriske landskildpadder. I Nordvestgrækenland og derfra sydpå til og med Peloponnes lever de sammen med bredrandede landskildpadder. Men hvorfor lever de mauriske og de bredrandede landskildpadder ikke også udbredt over hele Balkanområdet som de græske? Og hvordan har de mauriske og de bredrandede landskildpadder kunnet blive enige om ikke at overlappe hinandens områder? Biotoperne er faktisk ens. Der må selvfølgelig være en geologisk og en biologisk og en evolutionsmæssig forklaring.

Maurisk han har meget travlt med at passere en lysning, fordi der kom helt uventet besøg

 

Heldigvis er der krat rundt om hele lysningen, når man vil i skjul!

 

Maurisk han Testudo graeca ibera helt optaget af at spise frisk forårsgrønt ved Dafno

 

Når man bliver overrasket midt i maden, så er det bare med at komme væk!

 

I Nordgrækenland findes der mange lyse græske landskildpadder.

Vi grublede videre over den iøjnefaldende forskel på de tre europæiske landskildpaddearters udbredelsesområde på Balkan. Den mauriske landskildpadde lever som bekendt i et kæmpe område meget langt ind i Asien. Kan det tænkes, at den via Tyrkiet for utroligt mange år siden har bredt sig ind i det nordøstlige Balkan, hvor den så er blevet stoppet af geologiske ændringer (istid, osv.)? Men hvorfor har den så ikke siden genoptaget vandringen mod vest? Men det har den måske også? Måske er vandringen mod vest stadig i fuld gang?

Maurisk landskildpaddehan Testudo graeca ibera i Nestos flodlejet ved Dafno.

Hvad har på samme måde stoppet udbredelsen af den bredrandede landskildpadde? Eller er den lige så stille ved fortsat at udbrede sig? Ville alle 3 arter til sin tid i en ukendt fremtid have bredt sig ud over hele Balkan, hvis ikke mennesket var kommet til, og nu systematisk er i færd med at destruere biotoperne?

Travl maurisk han passerer i en fart lysningen. Han er ikke besværet af en grim skjoldskade.

 

Græsk landskildpaddehun i det udtørrede Nesos flodleje ved Dafno.

 

Forårsparring af 2 mauriske landskildpadder. De lod sig ikke forstyrre ret meget

 

Græsk landskildpaddehan Testudo hermanni boettgeri.

 

Maurisk landskildpaddehun. Hun har en lille rygskjoldskade og har svamp/skjoldråd.

 

Der var masser af mad til skildpadderne i det udtørrede Nestos flodleje.

Jo længere vi bevægede os mod nord langs den lille tilbageblevne lille "bæk", jo tættere blev træ- og buskbevoksningen. Vi så fortsat masser af skildpadder. Men til sidst snævrede biotopen ind til en kløft mellem bjergene. Der er ingen tvivl om, at biotopen fortsatte på den anden side af kløften, men nu vendte vi tilbage til Den gule Gummibåd. Dette her er en unik og uberørt habitat. Derfor var der også godt med landskildpadder, der her levede en helt uforstyrret tilværelse.

Læs videre på Side 6

Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23

Side 24 Side1 Side 2 Side 3 Side 4 Startside