. ............

 

Startside Denne artikel er senest ændret september 2023.

Testudo marginata sarda

Underart af nominatform bredrandet landskildpadde?

 

Meget stor (knap 40 cm), tung (næsten 6 kg), massiv, sardinsk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata Sarda). Ved Santa Teresa. Haleskjoldet er her ikke helt så udkrænget, som det normalt ses på de voksne bredrandede landskildpaddehanner i Grækenland.

Den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) lever i Grækenland og det sydlige Albanien. Samt enkelte steder i Italien (hvor den er udsat).

Men den lever i høj grad også på Sardinien.

Den smukke udgave af bredrandet landskildpadde, der lever på Sardinien, er tydeligt at se meget kraftigere, mere massiv, større og tungere, end de eksemplarer, der lever de andre steder. Den er typisk mere "trind om livet" og højere i skjoldet, end den græske udgave. Videre er den bageste skjoldrand på hannen ikke så udkrænget som på eksemplarerne i Grækenland, mv. -Og heller ikke så takket.

Se tegning til venstre

Vægten er som nævnt typisk noget til meget højere på den sardinske bredrandede landskildpadde, og kropslængden er typisk nogle til mange centimeter større. Hvis man sætter et eksemplar fra Sardinien ved siden af et eksemplar fra Grækenland, og de begge er 30 cm lange, vil det sardinske eksemplar normalt være mange hundrede gram tungere end det græske eksemplar.

Den sardinske lokalform af bredrandet landskildpadde er faktisk den allerstørste europæiske landskildpadde! Sardinien er med andre ord Europas svar på Galapagos, når det gælder hjemsted for en kæmpeskildpadde!

De største kendte eksemplarer skal gå hos en gammel dame i Firenze. Der er tale om en gammel Testudo marginata sarda hun ved navn Ciccia. Den vejer 13 kg og måler 45 cm. Endvidere en gammel Testudo marginata sarda han på 12 kg som måler 52 cm. Disse to skildpadder skal stamme fra Tempio Pausania på Sardinien.

Det antages (man ved det reelt ikke), at den sardinske bredrandede landskildpaddes større volumen er begrundet i en række klimatiske og geografiske faktorer Sardinien. Resultat: En højere gennemsnitlig størrelse end Grækenland. Og denne størrelsesforskel er altså reel.
De sardinske bredrandede landskildpadder lever i den Nordøstlige del i et stort geografisk område kaldet Gallura.
Jeg har dog også fundet eksemplarer på den vestlige del af Sardinien.

Bestanden på Sardinien er antalsmæssigt ret omfattende. Der er typisk tale om særdeles smukke eksemplarer.

Flot bredrandet (græsk) landskildpaddehan (Testudo marginata) nord for Volos i Grækenland. Mere udkrænget og takket i haleskjoldet, end den typiske bredrandede landskildpaddehan fra Sardininien (Testudo marginata sarda), som ses nedenunder.

Testudo marginata sarda han i bjergene ved byen Santa Teresa i det nordlige Sardinien. Den er større end eksemplaret på billedet fra Grækenland helt ovenover, men har ikke det samme udkrængede og takkede skjold.

Ikke så bredrandet, at det gør noget! Nærbillede af bagskjoldet på den sardiske bredrandede landskildpaddehan ovenover.

Det har derfor også været forsøgt at gøre de sardiske bredrandede landskildpadder til særskilt underart. Mayer har i 1992 udskilt disse dyr til en særlig underart med navnet Testudo marginata sarda.

Dette er dog ikke anerkendt, og navnet kan således kun bruges som angivelse af, at denne massive skildpadde er en lokal udgave fra Sardinien, men ikke som navnet på en underart.

Den nådesløse sardinske sol har magt, og her ses en stor og massiv bredrandet landskildpaddehun på ca 35 cm.

Biotop for sardinsk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda)

Testudo marginata sarda anses for oprindeligt at stamme fra Grækenland. Der menes at være tale om en bestand, der på Sardinien har formeret sig op fra udsatte eksemplarer

Testudo marginata sarda lever især på Sardiniens nordlige og nordøstlige del og på nogle små øer her ud for. Jeg har dog også fundet den på sardiniens vestkyst.

Udbredelsesområdet for den sardiske bredrandede landskildpadde er meget større end det meget lille udbredelsesområde i Taygethosbjergene, som danner verdenen for den peloponnesiske lokalform af den bredrandede landskildpadde Testudo marginata weissingerii. Denne lokalform har man oså forgæves forsøgt at udnævne til særskilt underart.

Smuk ung sardinsk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata sarda) på 18 cm. Vestkysten af Sardinien.

Der er oplysninger om, at både tyske og allierede soldater har sat bredrandede landskildpadder ud her på Sardinien under 2. Verdenskrig. Dette er da muligt, men det er helt umuligt, at den sardiske udgave af bredrandet landskildpadde kan have ændret sit oprindelige udseende til det nuværende sardiske på så kort tid.

Videre fortælles også, at Franciskanermunke i middelalderen skal have udsat skildpadder her. Formentlig har de haft dem med på deres skibe som levende proviant (Landskildpadder kan jo som bekendt holde sig levende uden vådt eller tørt i flere måneder.) Det er da også muligt, men igen er den hengåede tid vist ikke tilstrækkelig til, at evolutionen kan have medført den synlige forskel på græske og sardiske bredrandede landskildpadder.

Der er desuden fundet bredrandede landskildpaddeskjolde i blandt andre "gravgaver" i etruskergrave på Sardinien. Etruskerne var som bekendt et søfarende folk, der boede i Toscana omkring år 800. Også de kan have haft skildpadderne med på deres fartøjer som levende proviant. Her er nok en bedre forklaring på herkomsten af den specielle udgave af Testudo marginata, der lever på Sardinien. Men igen, er der gået tilstrækkelig med tid til den skete ændring i udseendet?

En meget stor og massiv sardinsk bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata sarda). Men hvad er det? Hun har udkrænget bagskjold! Som en en bredrandet han fra Grækenland.

Hun havde ganske rigtigt et udkrænget bagskjold. Dette er ellers "forbeholdt! Testudo marginata hanner i Grækenland. Og ses ikke hos hunner. På Sardinien ses det ikke (så tit), hverken hos hanner eller hunner. Bortset altså fra hende her! Og der er altså flere hunner på Sardinien med udslået haleskjold.

En ung og flot sardinsk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda) i de lækre sukkulenter (Lampranthus spectabilis) på klinten ud til Middelhavet i Nordvestsardinien.

Biotop for sardinsk bredrandet landskildpadde

Det ser faktisk ud til, at den sardiske bredrandede landskildpadde ikke er særlig truet. Dens biotoper er ikke så udsat for kommerciel udnyttelse til feriehusbyggeri som de 2 andre sardiske landskildpaddearters (maurisk landskildpadde og græsk landskildpadde) biotoper, og mange af skildpaddebiotoperne findes i bjergområder, hvor jorden ikke kan anvendes til landbrug.

Det kan tage lidt tid af finde den bredrandede landskildpade på Sardinien, især hvis man ønsker at finde mere end et enkelt eksemplar, men bestanden synes ikke at være i overhængende risiko for formindskelse.

Undtagelsen bekæfter som bekendt reglen! Her ses en voldsom smuk megastor (40 cm+) sardinsk landskildpaddehan (Testudo marginata sarda) med flot udkrænget haleskjold.

På kortet ovenover ses angivet de steder, hvor jeg på Sardinien har fundet sardinsk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda). Hvert punkt kan dække en eller flere biotoper.

En flot sardinsk bredrandet landskildpaddehun går og græsser fredeligt i forårsvegetationen i en ubemandet vejr/radar/lyttestation på en bjertop i det nordlige Sardinien.

En voldsomt smuk ung sardinsk bredrandet landskildpadde (Testudo narginata sarda) i det nordlige Sardinien.

Stor, tung og massiv sardinsk bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata sarda)

Stor og flot bredrandet sardinsk landskildpaddehun.

Stor og tung bredrandet landskildpaddehan på Nordsardinien.

Selv for en sardisk bredrandet landskildpadde er denne han usædvanlig flot. Hans haleskjold er flot udkrænget som det normalt skal være på en græsk bredrandet landskildpadde i Grækenland. Men normalt ikke på en sardisk græsk landskildpadde.

Den største og flotteste bredrandede landskildpaddehan, som jeg har set, er denne megastore Testudo marginata sarda. 40 +. Smuk og uden en skramme i skjoldet!

Bugskjold af meget stor bredrandet sardinsk landskildpaddehan (Testudo marginata sarda)

De kraftige forben på bredrandet landskildpadde fra Sardinien (Testudo marginata sarda)

En smuk sardinsk bredrandet landskildpaddehun med udslået haleskjold. Hun går her i biotopen i Næstved. Jeg var heldig at kunne købe hende hos en italiener. Hun er 33 cm stor og stadig i fuld vækst.

Stor sardinsk bredrandet hun på 35 cm. Stedet er biotopen i Næstved en solfuld septemberdag.

 

Startside