. ............

 

Startside

Testudo marginata sarda

Underart af bredrandet landskildpadde?

 

 

Meget stor (knap 40 cm), tung (næsten 6 kg), massiv, sardisk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata Sarda). Ved Santa Teresa. Haleskjoldet er ikke så udkrænget som på de voksne bredrandede landskildpaddehanner i Grækenland.

Den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) lever i Grækenland og det sydlige Albanien. Samt enkelte steder i Italien.

Men den lever i høj grad også på Sardinien. Den smukke udgave af bredrandet landskildpadde, der lever på Sardinien, er tydeligt at se meget kraftigere, mere massiv, større og tungere, end de eksemplarer, der lever de andre steder.

Videre er den bageste skjoldrand på hannen ikke så udkrænget som på eksemplarerne i Grækenland, mv. -Og heller ikke så takket.

Se tegning til venstre

Vægten er som nævnt typisk noget højere, og kropslængden er typisk nogle centimeter større. Bestanden på Sardinien er antalsmæssigt ret omfattende. Der er typisk tale om særdeles smukke eksemplarer.

Flot bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata) nord for Volos i Grækenland. Mere udkrænget og takket i haleskjoldet, end den typiske bredrandet landskildpaddehan fra Sardininien (Testudo marginata sarda).

Testudo marginata sarda han i bjergene ved byen Santa Teresa i det nordlige Sardinien. Den er større end eksemplaret på billedet fra Grækenland ovenover, men har ikke det samme udkrængede og takkede skjold.

Ikke så bredrandet, at det gør noget! Nærbillede af bagskjoldet på den sardiske bredrandede landskildpaddehan ovenover.

Det har derfor også været forsøgt at gøre de sardiske bredrandede landskildpadder til særskilt underart. Mayer har i 1992 udskilt disse dyr til en særlig underart med navnet Testudo marginata sarda. Dette er dog ikke anerkendt, og navnet kan således kun bruges som angivelse af, at denne massive skildpadde er en lokal udgave fra Sardinien, men ikke som navnet på en underart.

Den nådesløse sardiske sol har magt, og her ses en stor og massiv bredrandet landskildpaddehun på ca 35 cm.

Biotop for sardisk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda)

Testudo marginata sarda anses for oprindeligt at stamme fra Grækenland. Der menes at være tale om en bestand, der på Sardinien har formeret sig op fra udsatte eksemplarer

Testudo marginata sarda lever især på Sardiniens nordlige og nordøstlige del og på nogle små øer her ud for. Jeg har dog også fundet den på sardiniens vestkyst. Udbredelsesområdet for den sardiske bredrandede landskildpadde er meget større end det meget lille udbredelsesområde i Taygethosbjergene, som danner verdenen for den peloponnesiske lokalform af den bredrandede landskildpadde Testudo marginata weissingerii.

Smuk ung sardisk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata sarda) på 18 cm. Vestkysten af Sardinien.

Der er oplysninger om, at både tyske og allierede soldater har sat bredrandede landskildpadder ud her på Sardinien under 2. Verdenskrig. Dette er da muligt, men det er helt umuligt, at den sardiske udgave af bredrandet landskildpadde kan have ændret sit oprindelige udseende til det nuværende sardiske på så kort tid.

Videre fortælles også, at Franciskanermunke i middelalderen skal have udsat skildpadder her. Formentlig har de haft dem med på deres skibe som levende proviant (Landskildpadder kan jo som bekendt holde sig levende uden vådt eller tørt i flere måneder.) Det er da også muligt, men igen er den hengåede tid vist ikke tilstrækkelig til, at evolutionen kan have medført den synlige forskel på græske og sardiske bredrandede landskildpadder.

Der er desuden fundet bredrandede landskildpaddeskjolde i blandt andre "gravgaver" i etruskergrave på Sardinien. Etruskerne var som bekendt et søfarende folk, der boede i Toscana omkring år 800. Også de kan have haft skildpadderne med på deres fartøjer som levende proviant. Her er nok en bedre forklaring på herkomsten af den specielle udgave af Testudo marginata, der lever på Sardinien. Men igen, er der gået tilstrækkelig med tid til den skete ændring i udseendet?

En meget stor og massiv sardisk bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata sarda). Men hvad er det? Hun har udkrænget bagskjold! Som en en bredrandet han fra Grækenland.

Hun havde ganske rigtigt et udkrænget bagskjold. Dette er ellers "forbeholdt! Testudo marginata hanner i Grækenland. Og ses ikke hos hunner. På Sardinien ses det ikke, hverken hos hanner eller hunner. Bortset altså fra hende her! Hun er den eneste voksne bredrandede hun med udkrænget haleskjold, jeg har set. såvel i Grækenland som på Sardinien.

En ung og flot sardisk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda) i de lækre sukkulenter (Lampranthus spectabilis) på klinten ud til Middelhavet i Nordvestsardinien.

Biotop for sardisk bredrandet landskildpadde

Det ser faktisk ud til, at den sardiske bredrandede landskildpadde ikke er særlig truet. Dens biotoper er ikke så udsat for kommerciel udnyttelse til feriehusbyggeri som de 2 andre sardiske landskildpaddearters (maurisk landskildpadde og græsk landskildpadde) biotoper, og mange af biotoperne findes i bjergområder, hvor jorden ikke kan anvendes til landbrug. Det kan tage lidt tid af finde den bredrandede landskildpade på Sardinien, især hvis man ønsker at finde mere end et enkelt eksemplar, men bestanden synes ikke at være i overhængende risiko for formindskelse.

På kortet ovenover ses angivet de steder, hvor jeg på Sardinien har fundet sardisk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda). Hvert punkt kan dække en eller flere biotoper.

En flot sardisk bredrandet landskildpaddehun går og græsser fredeligt i forårsvegetationen i en ubemandet vejr/radar/lyttestation på en bjertop i det nordlige Sardinien.

En voldsomt smuk ung sardisk bredrandet landskildpadde (Testudo narginata sarda) i det nordlige Sardinien.

Stor, tung og massive sardisk bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata sarda)

Stor og flot bredrandet sardisk landskildpaddehun.

Stor og tung bredrandet landskildpadde på Nordsardinien.

Selv for en sardisk bredrandet landskildpadde er denne han usædvanlig flot. Hans haleskjold er flot udkrænget som det normalt skal være på en græsk bredrandet landskildpadde i Grækenland. Men normalt ikke på en sardisk græsk landskildpadde.

Startside