................

 

Startside Denne artikel er senest opdateret i maj 2021

Bundvarme?

Nej, aldrig!

 

Varmen skal komme fra oven (fra varmelamper), ikke fra neden (aldrig bundvarme).

Ingen varme nedenfra

Jeg har ikke bundvarme i mine indendørs terrarier. Europæiske landskildpadder er fra naturens hånd indrettet til og indstillet på, at varmen kommer fra oven i form af sollys. (Strålevarme.)

Skildpadderne forbinder med andre ord lys med varme. Denne opgave klares af varmelampen (-erne). Den enkleste og mest hensigtsmæssige varmelampe er faktisk en almindelig glødepære!

Læs indendørs hold

Skildpadderne regulerer selv hele tiden deres funktionstemperatur (35-37 grader C) ved at flytte sig ind under varmelampen og ud igen. Ligesom i naturens sol, hvor de på samme måde skifter mellem lys og skygge. Europæiske landskildpadder er ikke tropiske skildpadder, og derfor skal deres terrariebundlag ikke bankes op på høje temperaturer. Ved at anvende bundvarme sætter du skildpaddens egen mulighed for at slå den genetisk indbyggede termostat "til og fra" ud af kraft.

Hvis skildpadden føler, at den omgivende baggrundstemperatur er for høj, vil den instinktivt prøve at løse problemet ved at grave sig ned. Evolutionen har jo lært den, at varme kommer fra oven.

Er der bundvarme, vil problemet derfor forstærkes!   Mange velmenende mennesker anvender bundvarme til europæiske landskildpadder for at være "på den sikre side". Det anbefales mange steder.

Selvfølgelig vil dyrehandlerne gerne sælge yderligere et kunstigt varmeelement, når man handler skildpadde. Det skyldes til en vis grad sikkert også den sædvanlige uvidenhed hos dyrehandleren.

Men jeg har desværre også set det tilrådet af dyrlæger. Det må imidlertid kraftigt frarådes at anvende bundvarme til europæiske landskildpadder.

Det er nok noget helt andet, hvis der er tale om visse tropiske savanne- og ørkenskildpadder, der jo fra naturens hånd er tilpasset/indrettet til at klare sig ovenpå det hede ørkensand. Og som er vant til at færdes med direkte kontakt til ørkenens og savannens solopvarmede glohedede sten.

Græsk landskildpadde.Ekstraordinært tykt bugskjold pga bundvarme fra varmeplade. (Terr-Sch.de)

Mellemeuropæiske landskildpaddeholdere beretter om, og viser billeder af misdannelser og fortykkelser af bugskjold på europæiske landskildpadder, der har været holdt på kunstig bundvarme.

Det antages, at skildpaddens indre organer tager skade af bundvarmen. Skildpaddens organer ligger ned mod bugskjoldet, og dette medfører, at der også findes stor blodforsyning der. En europæisk landskildpadde, der holdes på bundvarme, må for at beskytte sine indvendige funktioner øge tykkelsen af bugskjoldet for at kompensere imod den unaturlige varmekilde nedefra, og således "isolere" sig mod bundvarmen.

Fortykkelse af bugskjoldet medfører imidlertid en generel ændring af hele skildpaddens knoglestuktur. Desuden skabes der en unaturlig vægtforøgelse og unaturlig vægtfordeling.

Jeg har set en maurisk hun, der i nogle år under opvæksten har været holdt i terrarium med bundvarme. Bugskjoldet var dobbelt så tykt som normalt.

Jeg har også set en marginatabastard/hybrid med et mange centimeter tykt, ujævnt dannet bugskjold. Igen et produkt af mange års ophold i terrarium med bundvarme/varmeplade. Om de skildpadder, jeg så her, ellers har taget skade, kan ikke bedømmes ved en udvendig besigtigelse. Jeg ved det ikke, men det må antages med bestemthed. De virkede sådan set sunde og livlige. Men pænt ser det bestemt ikke ud, og der er da sandelig ingen grund til at risikere at påføre skildpadderne misdannelser på denne måde.

Man skal ihvertfald ikke lægge sådanne skildpadder i hi. Det vil de næppe overleve.

Eksempler på kunstige bundvarmekilder (som du altså ikke bør bruge, men nu ved du, hvordan de ser ud, når du får dem anbefalet!)

Varmesten

Til venstre ses et eksempel på de flot forarbejdede varmesten, som fås i handelen i mange udgaver til brug for terrarier.

-Men de er altså beregnet til hold af for eksempel agamer firben, mv! Ikke til skildpadder!

 

 

Varmemåtter og varmestrips

Til venstre ses et eksempel på varmemåtte. De findes i utallige udførelser og fabrikater.

Fælles for dem alle er, at de er skadelige for arterne af europæiske landskildpadde, ikke alene på grund af tilførslen af varme fra neden, men også, når skildpadden graver sig ned i bundlaget og kommer i direkte kontakt med varmeenheden!

Varmekabel, varmegrotte, osv.

Til venstre ses et eksempel på elektrisk varmekabel. Det siger sig selv, at det skaber en rigtig farlig situation, hvis skildpadden graver sig ned i bundlaget og vikler sig ind i sådan et kabel.

Også selvom man for eksempel monterer de ovennævnte varmeenheder under terrariebunden, således at det ikke er muligt for skildpadderne at komme i direkte kontakt med varmekilden, er det bedst helt at holde sig fra den slags, når man holder europæiske landskildpadder.

Bundvarme er nemlig helt overflødig til europæiske landskildpadder, og må nok siges at være direkte skadeligt. Selvfølgelig kan man eksperimentere med temperaturintervaller og forsøge sig med varme i kun dele af bundfladen, men hvorfor dog risikere noget, når det nu er helt unødvendigt

Det er også helt overflødigt med bundvarme om natten for at holde en højere temperatur, når varmelamperne er slukket. Europæiske landskildpadder har tværtimod godt/bedst af temperatursænkning om natten. Således har det jo forholdt sig i deres hjemstavnsbiotoper i millioner af år.

Wolfgang Wegehaupt skriver i sin bog: "Natürliche Haltung und Zucht der Griechischen Landschildkröte", at bundvarme til landskildpadder ikke blot er absolut uegnet, men også farligt, fordi der på grund af den utilstrækkelige blodcirkulation ved bugskjoldet vil opstå en uheldig varmeophobning i skildpadden..

Hvis du ikke kan slippe tanken om varmeledning og varmemåtte, så monter det på terrarievæggen. Altså på SIDERNE af terrariet. Helst udvendigt!

 

 

Startside