................

 

Startside Denne artikel er senest opdateret april 2022

Bundvarme?

Nej, aldrig!

 

Varmen skal komme fra oven ligesom i naturen. Altså fra solen. Indendørs (hvor solen jo ikke skinner) skal varmen istedet komme fra oven fra varmelampen/erne. ALDRIG fra neden. Altså aldrig i form af bundvarme. (Bundlaget er iøvrigt meget fugtig træflis, som jeg brugte det for år tilbage.)

Ingen varme nedenfra

Jeg har ikke bundvarme i mine indendørs terrarier. Europæiske landskildpadder er fra naturens hånd indrettet til og anatomisk struktureret og opbygget til, at den nødvendige tilførsel af varme kommer oppefra.

Europæiske landskildpadder er derfor indstillet på, at varmen kommer fra oven i form af sollys. (Strålevarme.)

Skildpadderne forbinder med andre ord lys med varme. Lys kommer ikke nedefra, og det kommer varmen således heller ikke naturligt. Europæiske landskildpadder er ikke gennem evolutionen tilpasset andre varmekilder end solen. Genetisk kender de derfor ikke andre varmekilder end solen.

Kommer varmen nedefra, vil det derfor forstyrre skildpaddens naturlige termoregulerende system. Samtidig hæmmes den naturlige trang og evne til at solbade. Dette vil reducere skildpaddens generelle helbredstilstand, og skildpadden sættes ude at af stand til at producere/omdanne nødvendige vitaminer naturligt. Kroppen hindres også i at omsætte nødvendige mineraler.

Solen skinner som bekendt kun udendørs. Opgaven med at danne den den nødvendige funktionsvarme i skildpaddens krop klares indendørs af varmelampen (-erne). Den enkleste og mest hensigtsmæssige varmelampe er faktisk en almindelig glødepære!( Og husk, at der også skal være UV-lys i indendørs anlæg).

Læs indendørs hold

Skildpadderne regulerer selv hele tiden deres funktionstemperatur (35-37 grader C) ved at flytte sig ind under varmelampen og ud igen. Ligesom i naturens sol, hvor de på samme måde skifter mellem lys og skygge. Europæiske landskildpadder er ikke tropiske skildpadder, og derfor skal deres terrariebundlag ikke bankes op på høje temperaturer. Ved at anvende bundvarme sætter du skildpaddens egen mulighed for at slå den genetisk indbyggede termostat "til og fra" ud af kraft.

Desuden vil undervarme i terrariet også betyde, at det fugtige bundlag, som er så nødvendigt og afgørende for det fugtige miljø, meget hurtigt af gode grunde tørrer ud!

Hvis skildpadden føler, at den omgivende baggrundstemperatur er for høj, vil den instinktivt prøve at løse problemet ved at grave sig ned. Evolutionen har jo lært den, at varme kommer fra oven.

Er der bundvarme, vil problemet derfor forstærkes!  Det bliver varmere, jo længere skildpadden graver sig ned. Mange velmenende mennesker anvender bundvarme til europæiske landskildpadder for at være "på den sikre side". Det anbefales mange steder.

Men den europæiske landskildpaddes organisme er set under et altså skabt således, at fordelingen i kroppen af den udefra tilførte varme bedst sker, når varmen kommer i form af strålevarme fra oven. Kommer den væsentligste del af varmen nedefra, stiger blodtilførslen og blodgennemstrømningen især i bugskjoldet. Det fremprovokerer forøget vækst her. Der sker således en voldsom fortykkelse af bendannelsen i bugskjoldet, med videre. Det skaber ikke alene et grimt udseende, men har negativ indflydelse på knogledannelsen i det hele taget.

Problemet ved at bruge varmemåtter er som nævnt, at bundvarme ikke skaber den solbadningsadfærd (varme fra oven), som faktisk er nødvendig for skildpaddens naturlige og sunde udvikling.

Selvfølgelig vil dyrehandlerne som udgangspunkt gerne sælge yderligere et kunstigt varmeelement, når man handler skildpadde. Det skyldes til en vis grad sikkert også den sædvanlige uvidenhed hos mange dyrehandlere (der findes dog efterhånden nogle gode undtagelser).

Men jeg har desværre også set det tilrådet af velmenende dyrlæger. Det må imidlertid kraftigt frarådes at anvende bundvarme til europæiske landskildpadder.

Det er noget helt andet, hvis der er tale om visse tropiske savanne- og ørkenskildpadder, der jo fra naturens hånd er tilpasset/indrettet til at klare sig ovenpå det hede ørkensand. Og som er vant til at færdes med direkte kontakt til ørkenens og savannens solopvarmede glohede sten. Her vil kunstig tilførsel af varme nedefra ikke i samme grad være skadelig, men den væsentlige varme skal stadig komme fra oven. Solen skinner jo også i disse områder og er som bekendt den allervæsentligste varmekilde også her.

Græsk landskildpadde. Ekstraordinært tykt bugskjold pga bundvarme fra varmeplade. (Terr-Sch.de)

Mellemeuropæiske landskildpaddeholdere beretter om, og viser billeder af, misdannelser og fortykkelser af bugskjold på europæiske landskildpadder, der har været holdt på kunstig bundvarme.

Det antages, at skildpaddens indre organer tager skade af bundvarmen. Skildpaddens organer ligger ned mod bugskjoldet, og dette medfører, at der også findes stor blodforsyning der. En europæisk landskildpadde, der holdes på bundvarme, må for at beskytte sine indvendige funktioner øge tykkelsen af bugskjoldet for at kompensere imod den unaturlige varmekilde nedefra, og således "isolere" sig mod bundvarmen.

Fortykkelse af bugskjoldet medfører imidlertid en generel ændring af hele skildpaddens knoglestuktur. Desuden skabes der en unaturlig vægtforøgelse og unaturlig vægtfordeling. Hertil kommer, at bugskjoldet ved overvejende varmetilførsel nedefra i det hele taget vokser hurtigere end rygskjoldet, således at der opstår iøjnefaldende misforhold mellem proportionerne og skjoldlængderne. Deformationer kan således ikke undgås.

Jeg har set en maurisk hun, der i nogle år under opvæksten har været holdt i terrarium med bundvarme. Bugskjoldet var dobbelt så tykt som normalt.

Jeg har også set en marginatabastard/hybrid med et mange centimeter tykt, ujævnt dannet bugskjold. Igen et produkt af mange års ophold i terrarium med bundvarme/varmeplade. Om de skildpadder, jeg så her, ellers har taget skade, kan ikke bedømmes ved en udvendig besigtigelse. Jeg ved det ikke, men det må antages med bestemthed. De virkede sådan set sunde og livlige. Men pænt ser det bestemt ikke ud, og der er da sandelig ingen grund til at risikere at påføre skildpadderne misdannelser på denne måde.

Man skal ihvertfald ikke lægge sådanne skildpadder i hi. Det vil de næppe overleve.

Undtagelsen

Hvis en syg skildpadde skal tilføres megen varme for eksempel natten over, og der ikke findes andre varmemuligheder. For eksempel ved åndedrætsygdomme og hvor antibiotika kun fungerer effektivt ved konstant høj varme. I så fald kan en varmemåtte anbefales akut i kortere tid!

Eksempler på kunstige bundvarmekilder (som du altså ikke bør bruge, men nu ved du, hvordan de ser ud, når du får dem anbefalet!)

Varmesten

Til venstre ses et eksempel på de flot forarbejdede varmesten, som fås i handelen i mange udgaver til brug for terrarier.

-Men de er altså beregnet til hold af for eksempel agamer, firben, mv! Ikke til hold af skildpadder!

 

 

 

Varmemåtter og varmestrips

Til venstre ses et eksempel på varmemåtte.

De findes i utallige udførelser og fabrikater.

Fælles for dem alle er, at de er skadelige for arterne af europæiske landskildpadde, ikke alene på grund af tilførslen af varme fra neden, men også, når skildpadden graver sig ned i bundlaget og kommer i direkte kontakt med varmeenheden!

Varmekabel, varmegrotte, osv.

Til venstre ses et eksempel på elektrisk varmekabel. Det siger sig selv, at det skaber en rigtig farlig situation, hvis skildpadden graver sig ned i bundlaget og vikler sig ind i sådan et kabel.

Også selvom man for eksempel monterer de ovennævnte varmeenheder under terrariebunden, således at det ikke er muligt for skildpadderne at komme i direkte kontakt med varmekilden, er det bedst helt at holde sig fra den slags, når man holder europæiske landskildpadder.

Bundvarme er nemlig helt overflødig til europæiske landskildpadder, og må nok siges at være direkte skadeligt. Selvfølgelig kan man eksperimentere med temperaturintervaller og forsøge sig med varme i kun dele af bundfladen, men hvorfor dog risikere noget, når det nu er helt unødvendigt

Det er også helt overflødigt med bundvarme om natten for at holde en højere temperatur, når varmelamperne er slukket. Europæiske landskildpadder har tværtimod godt/bedst af temperatursænkning om natten. Således har det jo forholdt sig i deres hjemstavnsbiotoper i millioner af år.

Wolfgang Wegehaupt skriver i sin bog: "Natürliche Haltung und Zucht der Griechischen Landschildkröte", at bundvarme til landskildpadder ikke blot er absolut uegnet, men også farligt, fordi der på grund af den utilstrækkelige blodcirkulation ved bugskjoldet vil opstå en uheldig varmeophobning i skildpadden..

Hvis du ikke kan slippe tanken om varmeledning og varmemåtte, så monter det på terrarievæggen. Altså på SIDERNE af terrariet. Helst udvendigt!

 

 

Startside