................

 

Startside Side 1 Denne side er senest opdateret december 2023

Græsk landskildpadde (Testudo hermanni)

Side 2

Indholdsfortegnelse: Overskrifterne på denne side ses i blokken til højre Biotoper for vestarten, biotoper for østarten, Klimatisk baggrund for græsk landskildpadde, Kendetegn for den græske landskildpadde, Artskendetegn i kort opremsning, Gemyt, Æg, Æglægning og udrugning, CITES mv, På frimærker, På mønter, Lidt flere fotos.

 

Ung græsk landskildpaddehan af østarten (Testudo hermanni boettgeri) i kalkrig biotop i Kalodiki i Grækenland

Biotoper for vestarten (Testudo hermanni hermanni)

Vestarten Testudo hermanni hermanni lever mest i tørre græsområder med lave buske (buske er fine skjulesteder), krat og enkelte træer, til dels i bakkede stenede landskaber.

Jeg har dog også set græske landskildpadder af vesttarten i udprægede bjergområder med få buske.

Også på sandede områder på bredderne af ferskvandssøer.

Endvidere i lyse pinjeskove.

Populationstætheden afgøres af, hvor gunstige leveforholdene er i de enkelte biotoper.

Biotop for græsk landskildpadde af vestarten (Testudo hermanni hermanni) på Sardinien.

Lyse fyrreskove er en yndet biotop for græsk landskildpadde af vestarten (Testudo hermanni hermanni)

Bjergområde ud til havet, hvor der gik en fin bestand af græske landskildpadder af vestarten (Testudo hermanni hermanni).

 

Biotoper for østarten (Testudo hermanni Boettgerii)

Østarten Testudo hermanni boettgeri lever fortrinsvis i græs- og urtebevoksede områder med enkelte træer, helst med samlinger af buske eller egentlige krat. Brombærkrat er meget yndede skjulesteder.

Den  lever i både lave områder og på bakkedrag. Den findes også gerne både i stenede højdedrag og i engdrag med rindende ferskvand, hvor der er rig vegetation, og hvor denne vegetation på grund af fugtigheden ikke svides så hurtigt af i løbet af sæsonen som i de andre biotoper.

Jeg har også set den i større populationer i sandede og hede klitområder ud til havet, i lyse egeskove og i mere dunkle pinjeskove, ligesom jeg faktisk har set en del på lossepladserne på Balkan. Populationstætheden afgøres af, hvor gunstige leveforholdene er i de enkelte biotoper.

Den skal leve i op til 1.200 meters højde. Jeg har selv set en ung græsk landskildpadde Testudo hermanni boettgeri gå rundt i en højde på 997 meter på Olymposbjerget i Grækenland.

Wilf Diethelm har fundet Testudo hermanni i 1.400 meters højde i Grækenland. Østarten er med andre ord nærmest generalist i sit valg af biotoper!

Den røde jord er et særkende for store landområder omkring Middelhavet. Her ses græsk landskildpadde af østarten på rød jord i Nordgrækenland. Den røde farve skyldes jernoxid. Støvstorme fra Afrika har givet Middelhavslandene deres røde jord.

Græsk landskildpaddeunge (Testudo hermanni boettgeri) i lys egeskovsbiotop i Makedonien

Flot og meget stor græsk landskildpaddehan i efterårsbiotop på Olymposbjerget i Grækenland.

Biotop for Testudo hermanni boettgeri i det tidlige forår i KUG dalen i Makedonien.

Jeg har flere gange observeret Testudo hermanni boettgeri i knastørre, sandede klitter ved havet i Grækenland. Her ved Gialova lagunen i april 2008.

Smuk græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri) i sin biotop bestående af sandede klitter ud til havet på Peloponnes. Der var tale om en fællesbiotop med bredrandede landskildpadder (Testudo marginata).

Typisk biotop for græsk landskildpadde af østarten (Tesudo hermanni boettgeri). Her et område i skovene i Karpaternes serbiske del.

Rigtig smuk dalmatinsk landskildpadde (Testudo hermanni hercegovinensis) i sin biotop i Bosnien-Herzegovina

Lyse pinjeskove er en af den græske landskildpaddes (Testudo hermanni boettgeri) foretrukne biotoper. Her på peloponnes.

Denne græske landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri) var så fint camoufleret i sin græske bioptop, at jeg var lige ved at træde på den!

Denne biotop er nærmest klasssisk for Testudo hermanni boettgeri. Jeg fandt 5 voksne ekemplarer her (Så der har jo været mindst dobbelt så mange!) Vi er i Albanien i april måned.

En bitop for Testudo hermanni boettgeri lige efter opskriften i Grækenland. Græsarealer og spredte krat og buske til skjul.

Man kan også finde græske landskildpadder på søbredderne! Meget stor og flot (og gammel) græsk landskildpadde af østarten (Testudo marginata boettgeri) græssede i ro og fred på Kerkinisøens bred 🙂 Fotografen forstyrredeidyllen, og så var det bare med at komme væk. Et uspist blad sidder stadig i næbbet.

Klimatisk baggrund for græsk landskildpadde.

I den græske landskildpaddes hjemstavnsbiotoper på Balkan er vinteren ikke spor elskværdig overfor skildpadderne.

For eksempel i Makedonien er 2-cifrede frostgrader ganske almindeligt forekommende hver vinter pga fastlandsklimaet.

Og for eksempel Grækenland? Det er tilsyneladende ukendt for mange varmesøgende danske charterturister, at Grækenland slet ikke er varmt om vinteren. -Ofte tværtimod.

Om vinteren er temperaturerne i bjergene i Grækenland mange steder en del under frysepunktet. Perioder med frost og sne om vinteren er slet ikke usædvanligt mange steder i Grækenland. Nattefrost på ned til 5 grader er også sædvanligt forekommende mange steder. Der er minsandten også en del vintersportssteder i bjergene på det græske fastland.

Fællesbiotop for græske og mauriske landskildpadder i udtørret flodleje. Dafno i Nordgrækenland

Selv på Peloponnes er der et skisportsted! Her er lokaliteten Kalavrita i bjergene på Peloponnes meget søgt. Her er masser af hoteller, pister, lifter, tovbaner, mv., og her er der masser af sne om vinteren, hvor det vrimler med alpine skiløbere og alt, hvad dertil hører. I aril-maj måned går du rundt i solvarmen og finder skildpadder her!

Fra nu af er temperaturerne til gengæld væsentligt højere end i Danmark.

Men på de græske øer er der sjældent nattefrost, så her er biotoperne og tilværelsen for den græske landskildpadde helt anderledes! Længden for vinterhi er kortere her.

På billedet ovenover ses en flot, men meget gammel græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri) i det nordlige Grækenland. Som det tydeligt kan ses, er vækstringene er helt væk, og skjoldpladerne har de typiske huller/fordybninger, som er meget karakteristiske for skildpadder højt oppe i alderen.

Skildpadden er dog stadig fuldt fertil og vil lægge befrugtede æg i mange år endnu. Skildpadder er jo reptiler, og de har ikke noget klimakterium som pattedyr. I princippet vil en græsk landskildpaddehun derfor lægge befrugtede æg, lige til den dør af alderdom.

Græske landskildpadder er med andre ord (som andre europæiske landskildpadder) ikke tropiske landskildpadder. Desværre holdes de mange steder herhjemme fejlagtigt, som om dette var tilfældet.

Europæiske landskildpadder har ikke godt af at blive holdt året rundt under de samme høje temperaturer.

Europæiske landskildpadder bør desuden have adgang til at komme i hi. De kan i mange år overleve ikke at komme det, men det er naturstridigt og belastende for deres helbred, fertilitet og livslængde, hvis de ikke får lov til det.

 Læs  Vinterhi

Græsk landskildpaddehun i forårssolen ved Kerkinisøen i Nordgrækenland.

Kendetegn for græsk landskildpadde

Græsk landskildpaddehan. Lang hale med tydelig og kraftig hornspids.

 

Græsk landskildpaddehun. Kort hale med tydelig hornspids.

Som det er tilfældet ved andre landskildpadder, er den græske landskildpaddehans hale betydeligt længere end hunnens. Almindeligvis har voksne græske landskildpaddehanner et indadbuet (konkavt) bugskjold. Det antages, at dette letter bestigningen og parringen med hunnen.

Men nogle græske hanner ses dog med fladt bugskjold. For at det ikke skal være alt for nemt, ses der ind imellem græske landskildpaddehunner med mere eller mindre konkavt bugskjold. Så faconen på bugskjoldet kan ikke stå alene, når man skal afgøre kønnet på den skildpadde, man står med i hånden.

Læs Kønsbestemmelse.

På forbenene har den græske landskildpadde overlappende hornplader, men de er betydeligt mindre end på den mauriske landskildpadde.

Den græske landskildpadde har ingen hornkegler (hanesporer) på bagbenslårene, således som det er tilfældet hos den mauriske landskildpadde. Den har en samling små hornspidser på bagbenslårene, men ingen enkelt stor hornkegle. På halespidsen har den græske landskildpadde en tydelig hornnegl.

Denne hornnegl mangler på den mauriske landskildpadde. Denne kraftige hornnegl kan give blødende sår på hunnen ved haleroden, når der udvises massive og insisterende parringsforsøg. Det er derfor bedst at holde flere græske hunner sammen med en græsk han, så "trykket" kan fordeles.

Portræt af græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri)

Hvis skildpadderne holdes under meget små pladsforhold, kan det blive nødvendigt at separere kønnene. Sårene læges dog normalt forholdsvis hurtigt, når hunnen får fred.

I modsætning til den bredrandede og den mauriske landskildpadde, der begge har udelt haleskjold, har den græske landskildpadde delt haleskjold. Dette gælder både vestarten og østarten.

Græsk landskildpadde med det delte haleskjold.

Det vil sige, at det er nu kun en hovedregel, at græske landskildpadder har delt haleskjold. Græske landskildpadder med udelt haleskjold er ikke så helt sjældne endda. Ihverfald, når det drejer sig om østarten. Der findes flere biotoper i det fri, hvor hovedparten af de fundne Testudo hermanni boettgeri har udelt haleskjold. For eksempel Korfu. Og jeg har også set et sådant eksemplar ved Litochoro på Olymposbjerget. Og også flere steder i Makedonien og Bulgarien.

Græsk landskildpadde af østarten med udelt haleskjold ved Litochoro nær Olympusbjerget i Grækenland

Heller ikke i Makedonien er udelt haleskjold ret sjældent på græsk landskildpadde af østarten.

Græsk landskildpadde af østarten med udelt haleskjold. Set i Bulgarien.

Der går faktisk også to gamle eksemplarer af græsk landskildpadde af østarten med udelt haleskjold her hos mig i Næstved. 

Græsk landskildpadde med udelt haleskjold hjemme hos mig.

Som den mauriske landskildpadde Testudo graeca og den bredrandede landskildpadde Testudo marginata har den græske landskildpadde Testudo hermanni  5 tæer/klør/negle på forbenene. Den russiske landskildpadde Testudo horsfieldii har kun 4 negle. 

Den femte negl på den græske landskildpadde Testudo hermanni sidder ofte halvskjult for sig selv lidt oppe ad foden, og den kan være meget lille/forkrøblet, så der skal sommetider ses meget grundigt efter. Men som med alt andet vedrørende skildpadder, kan der være undtagelser, der bekræfter reglen: Den græske landskildpadde, du står med i hånden har kun 4 tæer på forbenet, fordi den 5. tå lige på dette enkelte eksemplar mangler helt!

De typiske artskendedetegn ser du her. Tallene herunder svarer til tegningen ovenover.

Der er 3 afgørende artskendetegn, når man bestemmer græske landskildpadder og mauriske landskildpadder fra hinanden.

1.Delt haleskjold: Græsk landskildpadde. Udelt haleskjold: Maurisk landskildpadde.

2.Hornspids på halespidsen: Græsk landskildpadde. Ingen hornspids på halespidsen: Maurisk landskildpadde.

3.Hornkegle på bagbenslårene: Maurisk landskildpadde. Ingen hornkegle på bagbenslårene: Græsk landskildpadde.

 

Bugskjold (plastron) af kønsmoden græsk landskildpadde HUN Bugskjold (plastron) af kønsmoden græsk landskildpadde HAN

 

Ung græsk landskildpaddehan.

Artskendetegn for de enkelte europæiske landskildpaddearter (Så du hurtigt kan se forskellen)

Græsk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den græske landskildpadde er en lang og kraftig hornspids/hornkegle på halespidsen. Endvidere er halepladen sædvanligvis delt. Den græske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Somme tider ses den 5. negl at være forkrøblet på forbenet af den græske landskildpadde. Somme tider kan den også sidde lidt højere end de andre 4 negle, og tillige være forkrøblet. Den kan også undtagelsesvist helt mangle, og således har dette eksemplar af græsk landskildpadde kun undtagelsesvist 4 negle på forbenet. Der er altid 4 negle på bagbenet. Den voksne græske landskildpaddehun har ikke hængslet bugskjold.

Maurisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den mauriske landskildpadde er en hornkegle på hvert bagbenslår. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne hornkegle på hvert bagben. (Den græske og den russiske landskildpadde har ofte en samling af små hornspidser på bagbenslårene, men ingen enkelt stor kegle, som den mauriske.) Endvidere har den mauriske landskildpadde ingen hornspids/hornkegle på halespidsen. Halen er mere stump og afrundet på den mauriske landskildpadde, end på de andre europæiske landskildpadder. Halepladen er normalt udelt. Den mauriske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne mauriske landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Bredrandet landskildpadde

Det unikke og væsentlige særkende for den bredrandede landskildpadde er 1 sort trekant på hvert bugskjold. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne sorte trekant siddende på hvert bugskjold. Endvidere har den bredrandede landskildpadde ikke altid hornspids/hornkegle på halespidsen. Halepladen er normalt udelt. Den bredrandede landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne bredrandede landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Russisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den russiske landskildpadde er, at den kun har 4 negle på forbenene. Den russiske landskildpadde kan have en meget lille (diminutiv) hornspids på halen. Den har normalt udelt haleplade. Hunnen har aldrig hængslet bugskjold.

Bugskjold på en Testudo hermanni boettgeri (Østarten). Han. De sorte "bånd" er normalt ikke sammenhængende, som de er på vestarten Testudo hermanni hermanni. Men som det ses er der altid variationer.

Græsk landskildpaddehun med særdeles kraftig hornspids på halen. Hornkegle på låret!! Hmmm!

Gemyt

Alle arter af landskildpaddeunger vil normalt altid være indbyrdes fredelige, og de vil fint kunne gå sammen, indtil de er kønsmodne. Herefter udvikler deres artsforskellige adfærd sig.

Græsk og maurisk landskildpadde bliver ikke så aggressiv som russisk landskildpadde.

Russiske landskildpaddehanner slås normalt konstant indbyrdes, og de holder ikke pause, før den ene er død.

Men har skildpadderne ikke god plads, kan græske og mauriske hanner godt slås noget indbyrdes. Græsk og maurisk landskildpadde er med andre ord mere fredelig at holde, end den russiske landskildpadde, men de er mindre fredelige end den bredrandede landskildpadde.

Mine bredrandede landskildpaddehanner nedlader sig overhovedet ikke til at slås, hverken indbyrdes eller med andre arter.

Ung græsk landskildpadde af østarten (Testudo hermanni boettgeri) i sin hjemstavnsbiotop på Olymposbjerget i Nordgrækenland.

Æg

Gammel græsk landskildpaddehun graver æg ned i frilandsanlægget

 

Græske landskildpaddeæg fra Testudo hermanni boettgeri er normalt 4-5 cm store. De er hårdskallede. De er kalkovertrukne. Der er sædvanligvis 3-8 æg i et enkelt læg. (Jeg har dog fået over 10 æg i et enkelt læg fra en enkelt hun, der vejer næsten 4 kg.) I gode og varme somre lægger mine græske hunner 2 læg. Helt unge hunner lægger de første år kun 2-3 æg i et læg. I de første leveår er æggene mindre end hos de fuldvoksne hunner.

Ung græsk landskildpaddehun på 13 cm graver 3 æg ned i frilandsanlægget

 

Æggene fra unge græske landskildpaddehunner er mindre end fra de voksne græske landskildpaddehunner.

Æglægning og udrugning er beskrevet her Æglægning og Udrugning

24 timer gammel græsk landskildpaddeunge.

CITES, mv.

Græsk landskildpadde er i dag en udryddelsestruet dyreart. Den er på liste II i Washingtonkonventionen (CITES) og på EU´s Artsbeskyttelsesforordning bilag A, og den kan ikke længere udføres fra sine oprindelseslande. Du må ikke købe den eller sælge den uden, at der til hver skildpadde er udstedt et CITES certifikat, som identificerer og godkender, at den pågældende landskildpadde er undtaget fra forbuddet mod kommerciel udnyttelse, og må handles videre.

CITES certifikater udfærdiges i Danmark af Miljøministeriets CITES kontor i Odense. Du kan ikke lovligt i Danmark købe græske landskildpadder med udenlandske CITES certifikater. Der ses flere og flere skildpaddeunger til salg med udenlandske CITES papirer. Dette afspejler jo nok, at fra den 1. juni 2021 har Miljøministeriet indført et gebyr på 455 kr pr CITES certifikat. Tidligere var det gratis. I udlandet er CITES stadig gratis eller koster kun meget lidt.

Hvis skildpadden er så gammel, at den er indført til Danmark før ikræfttrædelsen af disse bestemmelser i 1980erne, er der af gode grunde ikke udfærdiget CITES certifikater på den. Den må selvfølgelig fortsat besiddes, den må også gerne foræres væk, men den må ikke handles.

Der skal altså medfølge et CITES certifikat, når du køber et af de ovennævnte dyr. Det er CITES certifikater, der tænkes på, når man spørger, "om der er papirer" på de pågældende skildpadder.

I tysk skildpaddelitteratur og i dansk skildpaddelitterartur, (meget dansk skildpaddelitteratur er mere elller mindre ukritisk oversat direkte fra tysk litteratur), får man at vide, at erhvervelse af landsskildpadder med CITES-papirer straks skal anmeldes til Naturstyrelsen (nu Miljøministeriet). Det skal det ikke i Danmark. De nævnte bestemmelser om meldepligt er tysk lovgivning, der kun gælder i Tyskland.

På frimærker

Frimærker med motiver af græsk landskildpadde Testudo hermanni er et yndet samlerobjekt for mange filatelister.

 

På mønter

Gennem tiderne har landskildpadder prydet mønterne i mange lande. Her til venstre ses et enkelt eksemplar af slagsen. Det er mønter fra antikkens Aegina i det græske øhav, der dengang var et selvstændigt rige omkring år 400 efter Kristus.

Der er fundet mange mønter fra riget Ægina i denne periode, som er prydet af en skildpadde.

Denne figur omtales derfor som Æginaskildpadden. Men det siges altså, at der er tale om en Testudo hermanni.

Lidt flere fotos.

Stor græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri) i det sydlige Serbien

Meget stor og flot græsk landskildpaddehan på 25 cm (Testudo hermanni boettgeri). Set i Kosovo.

Kæmpestor "Golden hermanni" ved Velika Ribare i Kosovo. En gammel han

Meget stor Golden hermanni i det nordlige Makedonien. Det er en hun.

Græsk landskildpaddehan af østarten (Testudo hermanni boettgeri). Set ved Stenja i Makedonien

Græsk landskildpadde af østarten (Testudo hermanni boettgeri) i Makedonien

2 unge og smukke græske landskildpadder (Testudo hermanni boettgerii) tænker på næste generation. Set på Olymposbjerget

Græsk landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri) ved Gialova lagunen på Peloponnes.

 

 

Startside Side 1