................

 

Startside Denne artikel er senest ændret i oktober 2019

Afføring og urin

hos europæiske landskildpadder

Overskrifterne i denne artikel ses i blokken til højre Afføring, Hvor tit?, Urin, Europæiske landskildpadder er dyreverdenens svar på panteverdenens sukkulenter, Badning og afføring.

 

Fast pølseformet afføring fra sund og rask, voksen europæisk landskildpadde.

Afføring

Det kan være svært at se på et dyr i panser og plade, og som af gode grunde ikke har nogen mimik, om det nu også er et  sundt og raskt dyr. 

Afføring fra halvstor græsk landskildpadde.

Men afføringens udseende er en god indikator for, om landskildpadden har det godt, og er sund og rask.  Afføringen skal være lidt våd/fugtig og være fast og nærmest pølseformet. Farven er grøn/brun/sort. Sådan ser resultatet ud, når skildpadden lever af den rigtige landskildpaddekost, bestående af proteinfattige og fiberrige urter.

Hvis føden udelukkende består af fiberrig kost som for eksempel ukrudt, Pre Alpin eller tørrede urter, vil afføringen især hos små og unge skildpadder som regel synes "ufordøjet" ved første øjekast. En hel del af stænglerne og de andre kraftige "fibre", mv, vil nemlig udgøre en ret synlig del af afføringen. Afføringen vil desuden som regel synes ret tør i det. Men skildpaddens fordøjelsessystem har altså udnyttet alt, hvad der kan udnyttes.

Afføring fra 1/2 år gamle bredrandede landskildpaddeunger, der i lang tid har været fodret med tørrede urter.

Fordøjelseskanalen er meget kort hos små skildpadder, og føden er derfor ikke ret lang tid undervejs. Voksne skildpadders fordøjelsessystem har et meget længere kanalsystem og behandler derfor føden i betydeligt længere tid, og derfor ser lortene fra voksne landskildpadder som regel mere fordøjede ud. Også i voksne landskildpadders afføring kan man dog regelmæssigt se godt med ufordøjede fibre.

Frisk forårsafføring fra bredrandet landskildpade på Peloponnes. Er afføringen våd pga de saftige forårsurter? Eller er der tale om et sygt dyr?

Når vi pattedyr skal hjælpe afføringen ud, bruger vi blandt andet det, der i daglig anatomisk tale kaldes for bugpressen. Det vil sige, at vi anvender mave/bugmuskulaturen til at skabe det nødvendige pres. Landskildpadder har på grund af skjoldet ikke den samme mulighed. I stedet ses halsmuskulaturen taget i anvendelse. Ligesom når landskildpaddehunnerne skal lægge æg, kan man se landskildpadderne trække hovedet ind, når de skal af med afføringen. På denne måde skabes det nødvendige, indvendige pres. Desuden kan man se, at landskildpadden rejser sig på bagbenene, og sænker sig igen. Benmusklerne tages altså også i anvendelse.

Præcis sådan ser afføringen ud fra en voksen, rask bredrandet landskildpadde, der har fået det rigtige foder (ukrudt).

Sådan ser afføringen ud fra en græsk lansdskildpadde (Testudo hermanni), der har været fodret med supermarkedsgrønt (salat, grønsager) og lidt frugt

Ind imellem kan en europæisk landskildpadde have mere flydende afføring. Oså selvom den kun tilbydes ukrudt og andet proteintattigt foder.Hvis det kun optræder undtagelsesvist, er der ingen grund til bekymring. Hvis der derimod er tale om, at skildpadden konstant og i længere tid rent ud sagt har diarré, og især hvis afføringen lugter infamt, må der handles. Hvis afføringen fortsætter med at være blød og våd, hvis den lugter stærkt af ammoniak, og hvis urinen eventuelt også lugter mærkbart, er der sandsynligvis tale om et angreb af flagellater.

Læs Indvoldsorm/parasitter

Husk iøvrigt, at forkerte/skadelige foderemner, som for eksempel frugt, som regel giver skildpadderne tynd mave og iøvrigt også er en fremragende grobund for flagellater.

Dværgmarginata på Peloponnes lagde denne lort kl.09:19.

 

Kl. 09:25 var skarabæerne igang. Intet går til spilde i naturen!

 

Frisk lort i naturen fra en bredrandet landskildpadde.

Hvor tit?

Hvis din skildpadde ikke har afføring hver eneste dag, skal du ikke blive urolig. Heller ikke, hvis der går flere dage. Heller ikke, hvis den omvendt har afføring 2 gange samme dag. Hyppigheden afgøres ikke alene af fodermængden og foderarten, men i høj grad af forbrændingen (metabolismenn). Forbrændingen er ikke konstant, men afhænger i høj grad af årstid, omgivende miljø og især af temperaturerne. Forstoppelse hos landskildpadder er kun noget, der optræder i indlæg i Facebookgrupper fra bekymrede landskildpaddeholdere. Det optræder i grunden ikke i virkeligheden.

Hvis skildpadden holdes udendørs og går i varmt solskin, er skildpaddens funktionstemperatur optimal. Forbrændingen forløber derfor også i optimalt tempo. Afføringen vil derfor ske med kortere mellemrum. På samme måde forholder det sig ved optimalt indendørs hold med varmelampe, osv. Under andre forhold med lavere funktionstemperaturer er forbrændingen sat ned i tempo, og afføringen lader vente længere på sig.

Som sagt kan der ind imellem gå op til mange dage imellem aflevering af fækalier. Også under optimale pasningsforhold. Det er helt naturligt. Under alle omstændigheder skal du bare lade skildpadden være i fred og ikke stresse den med forskellige påhit for at få den til at aflevere afføring. Den klarer det altså selv, ligesom den har gjort uden hjælp i naturen i millioner af år. Du skal derfor bestemt ikke tvangsbade den. Læs Badning

Heller ikke begynde at fodre med særlige emner, som du mener fremskynder afføring.

Hvis foderet udelukkende består af den rigtige fiberrige og proteinfattige slags (græs og ukrudt), sker passagen gennem tarmsystemet i et tempo, der normalt afleverer fækalier hver, hveranden, hver tredje dag eller hver fjerde dag. Hvis der fodres med supermarkedsgrønt (som jo altsammen er ukorrekt foder) og frugt (skadeligt foder), suser foderet lige igennem skildpadden, og der kommer meget hyppig afføring, og ofte ses der meget løs og tynd afføring!

Læs Foder

Hvis der tilsyneladende ikke kommer afføring fra en skildpadde, kan det ind imellem godt skyldes, at skildpadden æder sin egen afføring.

Læs mere om dette her Foder

I varme perioder (varme somre) ser man ikke alene, at skildpadden har afføring meget tit, men man ser også, at afføringen afleveres i meget større lorte end ellers! Varmen har stor og afgørende indflydelse på skildpaddens stofskifte!

Husk igen: Hvis afføringen er voldsomt løs og flydende, og den samtidig lugter rigtig infamt, er der meget sandsynligt tale om, at skildpadden har fået flagellater. Dette er ofte tilfældet, når urinen lugter.

Læs Indvoldsorm/parasitter

Frisk afføring fra voksen græsk landskildpadde i Makedonien. Man ser tydeligt fibrene.

Urin

Urinen afleveres ligesom afføringen gennem kloakken, der munder ud i skildpaddens hale.  Sædvanligvis afleveres urinen ikke sammen med afføringen, men særskilt og på et andet tidspunkt. Skildpadden afleverer normalt med mellemrum en helt klar væske fra kloaken. Denne klare væske vil ofte indeholde større eller mindre hvide områder/ansamlinger/bløde klumper af et opløst materiale. Det kan ind imellem ligne youghurt.

Dette hvide stof er urinen, det vil sige urinsyre, samt andre især krystallinske nedbrydningsprodukter fra skildpaddens stofskifte. Det antages tit fejlagtigt, at der er tale om kalk. Det er det ikke. Det hvide er urinstoffer!

Her har en dalmatinsk landskildpadde for kort tid siden afleveret en ordentlig gang klar væske med urin. Den klare væske er sevet ned i jorden og tørrer snart ud. Man kan lige ane omridset, hvor den røde pil peger. Tilbage ligger den hvide urin, der her er meget blød og udflydende. Denne landskildpadde har altså været langt fra at dehydrere. (Foto taget i Kroatien)

Frisk afleveret urin i mit frilandsanlæg af bredrandet landskildpadde (Testudo marginata). Klar væske ses med indhold af af hvid urin i blød udgave.

Europæiske landskildpadder er faktisk dyreverdenens svar på planterigets sukkulenter!

Europæiske landskildpadder kan faktisk klare sig uden vand (uden at drikke) i lang tid. Ikke alene får de en stor del af deres væske fra vandindholdet i vegetationen. Men de er også direkte "bygget til" at kunne undvære vand i lange perioder.

Da den europæiske landskildpaddes hjemstavnsbiotoper nu og da kan udsættes for helt ekstreme varmeforhold, er skildpadden direkte gearet til også at kunne opretholde livet i længere tid i disse ekstremt varme og hede, knastørre områder med udtørret plantevækst. Skildpadden kan i påkommende fald beholde al den kostbare væske i sig og ”recirkulere” væsken i systemet, således at den ikke tørrer ud (dehydrerer).

Bagest blandt skildpaddens indvolde befinder der sig en særlig blære, der optager og rummer denne væske. Hvis væskebalancen er ved at være lav, kan urinsyren og de nævnte nedbrydningsprodukterne i krystalliseret form udskilles helt særskilt i tørre hvide klumper, således at den kostbare væske forbliver i denne blære ikke kommer med ud og på denne måde går tabt.

Men at den således er indrettet til at kunne gennemlave lange perioder, uden at der findes adgang til vand i dens omgivelser, er selvfølgelig ikke det samme, som at du ikke behøver at sørge for vand til din skildpadde. Som alle dyr skal skildpadden naturligvis have adgang til vand.

Her har en bredrandet landskildpadde (uden at standse op) lige afleveret en klat safføring og en omgang urin i den sædvanlige udgave: Blød, hvid urin i klar væske. Normalt afleverer landskildpadder ellers afføring og urin hver for sig/særskilt.

Betydningen af den europæiske landskildpaddes evne til at beholde vandet i kroppen og recirkulere det, kan du aflæse på denne måde: Hvis dine skildpadder udelukkende udskiller urinen i hvide, tørre eller halvtørre klumper, savner skildpadderne  adgang til vand. Hvis urinen kommer ud i bløde klumper i den nævnte klare væske, er skildpaddens væskebalance, som den skal være. Sådan vil skildpadden til daglig udskille urin, hvis den fodres med almindeligt ukrudt.

Der er grænser for, hvor meget skildpadden kan opbevare i nyrerne af de krystallinske affaldsprodukter. Mængden af disse affaldsprodukter øges desuden voldsomt, såfremt skildpadden indtager proteinrigt og fedtholdigt foder. Når der ikke længere er plads i nyrerne, ophobes de krystallinske affaldsstoffer andre steder i organismen. Skildpadden får rent ud sagt gigt! "Urinsyregigt". Det er derfor afgørende vigtigt at fodre korrekt med den rigtige føde. Læs Foder

Hvis du ikke ser urin fra din landskildpadde hver dag, skal du ikke blive urolig. Som med afføringen kan der gå op til mange dage imellem afgivelse af urin. Du skal heller ikke blive urolig, såfremt der afleveres urin 2 gange samme dag.

Her har en voksen bredrandet landskildpadde lige afleveret både afføring og en klump urin.

Som nævnt vil fodring med frugt kunne medføre, at der kommer tynd mave. Er man rigtig uheldig, skyldes den tynde mave, at skildpadden har fået flagellater. Det er således, at sukkerindholdet i frugt skaber en fremragende grobund for disse små encellede parasitter. Især leopardskildpadder er meget udsatte for disse angreb, men europæiske landskildpadder er desværre også modtagelige.

Selvom skildpadder elsker frugt, er det altså ikke noget, man skal give til sine europæiske landskildpadder. For det første er det altså værdiløst, nærmest skadeligt "junkfood" for disse landskildpadder (i modsætning til for eksempel rødfodede skovskildpadder). -Deres fordøjelsesystem kan ikke omsætte det. For det andet kan det altså skabe alt for gunstige betingelser for udvikling af parasitter.

Husk igen: Hvis afføringen er løs og flydende, og den samtidig lugter rigtig infamt, er der meget sandsynligt tale om, at skildpadden har fået flagellater. Dette er ofte også tilfældet, når urinen lugter.

Læs Indvoldsorm/parasitter.

Badning og afføring

I "Testudo Häufig gehaltene Arten" skriver Hans Jürgen Bidmon blandt andet, at hvis man bader sine skildpadder for ofte og med for korte mellemrum, optager de vand (gennem kloaken) og afleverer afføring. Men det kan hurtigt konstateres, at afføringen ved disse for hyppige bade bliver blødere og blødere, og efterhånden indeholder den mere og mere ufuldstændigt fordøjet plantemateriale. Dette skyldes, at med de hyppige afleveringer af afføringen udskilles også gennem endetarmen de bakterier, der er nødvendige for fordøjelsen, og disse bakterier aftager i antal. Resultatet bliver diarré og fordøjelsesproblemer. Han fastslår, at hos en ung græsk landskildpadde, der ikke bliver badet, varer tarmpassagen 7-9 dage. Bliver skildpadden badet hver dag, varer tarmpassagen 2-3 dage. Man forstyrrer således den gode tarmflora, der er så vigtig for fordøjelsen.

Jeg tvangsbader ikke mine landskildpadder. Jeg har slet ikke badet mine landskildpadder i de sidste 25 år. Det klarer de selv.

I skildpaddernes hjemstavnsbiotoper i naturen går der jo heller ikke nogen rundt og propper skildpadderne i bad!

Men selvfølgelig skal skildpadder som alle andre dyr have adgang til vand. De skal bare selv have lov til at bestemme, om de ønsker at drikke og eller bade, og hvor tit de har lyst til det.

Nogle skildpadder bader faktisk aldrig. Nogle gør det tit. Andre gør det ind imellem. -Men ikke nødvendigvis hver dag, endsige hver uge. Af hensyn til skildpaddens sundhedstilstand må du aldrig rutinemæsigt bade en europæisk landskildpadde for eksempel 1 gang om ugen, sådan som mange er blevet bildt ind, at man skal gøre. Du ødelægger tarmfloraen!

Læs Badning og vand.

Cassiopeja bader i og drikker af en af dammene i frilandsanlægget.

 

 

 
        Startside