................

 

Startside Denne artikel er senest opdateret september 2022

Afføring og urin

hos europæiske landskildpadder

Indholdsfortegnelse: Overskrifterne i denne artikel ses i blokken til højre Afføring, Hvor tit?, Urin, Bettina Bruun oplevede, Europæiske landskildpadder er dyreverdenens svar på panteverdenens sukkulenter, Landskildpadder spiser afføring, Badning og afføring.

 

Fast pølseformet afføring fra sund og rask, voksen europæisk landskildpadde.

Afføring

Det kan være svært at se på et dyr i panser og plade, og som af gode grunde ikke har nogen mimik, om det nu også er et  sundt og raskt dyr. 

Afføring fra halvstor græsk landskildpadde.

Men afføringens udseende er en god indikator for, om landskildpadden har det godt, og er sund og rask.  Afføringen skal være lidt våd/fugtig og være fast og nærmest pølseformet. Farven er grøn/brun/sort. Sådan ser resultatet ud, når skildpadden lever af den rigtige landskildpaddekost, bestående af proteinfattige og fiberrige urter.

Hvis føden udelukkende består af fiberrig kost som for eksempel ukrudt, Pre Alpin eller tørrede urter, vil afføringen især hos små og unge skildpadder som regel synes "ufordøjet" ved første øjekast. En hel del af stænglerne og de andre kraftige "fibre", mv, vil nemlig udgøre en ret synlig del af afføringen. Afføringen vil desuden som regel synes ret tør i det. Men skildpaddens fordøjelsessystem har altså udnyttet alt, hvad der kan udnyttes.

Afføring fra 1/2 år gamle bredrandede landskildpaddeunger, der i lang tid har været fodret med tørrede urter.

Fordøjelseskanalen er meget kort hos små skildpadder, og føden er derfor ikke ret lang tid undervejs. Voksne skildpadders fordøjelsessystem har et meget længere kanalsystem. Det behandler derfor føden i betydeligt længere tid, og derfor ser lortene fra voksne landskildpadder som regel mere fordøjede ud. Også i voksne landskildpadders afføring kan man dog regelmæssigt se godt med ufordøjede fibre.

Frisk forårsafføring fra bredrandet landskildpade på Peloponnes. Er afføringen våd pga de saftige forårsurter? Eller er der tale om et sygt dyr? Indvoldsorm?

Når vi pattedyr skal hjælpe afføringen ud, bruger vi blandt andet det, der i daglig anatomisk tale kaldes for bugpressen. Det vil sige, at vi anvender mave/bugmuskulaturen til at skabe det nødvendige pres. Landskildpadder har på grund af skjoldet ikke den samme mulighed. I stedet ses halsmuskulaturen taget i anvendelse. Ligesom når landskildpaddehunnerne skal lægge æg, kan man se landskildpadderne trække hovedet ind, når de skal af med afføringen. På denne måde skabes det nødvendige, indvendige pres. Desuden kan man se, at landskildpadden rejser sig på bagbenene, og sænker sig igen. Benmusklerne tages altså også i anvendelse.

Præcis sådan ser afføringen ud fra en voksen, rask bredrandet landskildpadde, der har fået det rigtige foder (ukrudt).

Sådan ser afføringen desværre ud fra en græsk lansdskildpadde (Testudo hermanni), der har været fodret med supermarkedsgrønt (salat, grønsager) og lidt frugt

 

Hvis afføringen er våd og splattet, som for eksempel på ovenstående foto, er det som regel på grund af forkert fodring med næringsrigt og fiberfattigt foder. Dette kan udover forkert udvikling af skjold og indvolde også give tarmslyng. Hvorfor?

Jo landskildpadder har for vane ind imellem at æde småsten og andre besynderlige ting. Du skal lige gøre dig klart, at skildpaddens spisning af småsten og andre ufordøjelige emner kun lader sig gøre problemfrit, såfremt skildpadden udelukkende fodres med det korrekte, fiberrige foder. Det er faktisk fibrene, der "bringer" småstene, mv, gennem skildpaddens tarme og ud igen. Hvis skildpadden fodres med de alt for "sædvanlige" fiberfattige og næringsrige foderemner (kan ses på den våde og splattede afføring), bliver de ufordøjelige foderemner ofte i skildpadden og giver den tarmslyng!

Ind imellem kan en europæisk landskildpadde af andre grunde have mere flydende afføring. Oså selvom den kun tilbydes ukrudt og andet proteintattigt foder. Hvis det kun optræder undtagelsesvist, er der ingen grund til bekymring. Hvis der derimod er tale om, at skildpadden konstant og i længere tid rent ud sagt har diarré, og især hvis afføringen lugter infamt, må der handles. Hvis afføringen fortsætter med at være blød og våd, hvis den lugter stærkt af ammoniak, og hvis urinen eventuelt også lugter mærkbart, er der sandsynligvis tale om et angreb af flagellater. Der kan også være tale om angreb af indvoldsorm.

Læs Indvoldsorm/parasitter

Husk iøvrigt, at forkerte/skadelige foderemner, som for eksempel frugt, som regel giver skildpadderne tynd mave og iøvrigt også er en fremragende grobund for flagellater.

Dværgmarginata på Peloponnes lagde denne lort kl.09:19.

 

Kl. 09:25 var skarabæerne igang. Intet går til spilde i naturen!

 

Frisk lort i naturen fra en bredrandet landskildpadde.

Hvor tit?

Hvis din skildpadde ikke har afføring hver eneste dag, skal du ikke blive urolig. Heller ikke, hvis der går flere dage. Heller ikke, hvis den omvendt har afføring 2 gange samme dag. Hyppigheden afgøres ikke alene af fodermængden og foderarten, men i høj grad af forbrændingen (metabolismenn). Forbrændingen er ikke konstant, men afhænger i høj grad af årstid, omgivende miljø og især af temperaturerne.

Forstoppelse hos landskildpadder er som regel kun noget, der optræder i indlæg i Facebookgrupper fra bekymrede landskildpaddeholdere. Det optræder næsten ikke i virkeligheden.

Hvis skildpadden holdes udendørs og går i varmt solskin, er skildpaddens funktionstemperatur optimal. Forbrændingen forløber derfor også i optimalt tempo. Afføringen vil derfor ske med kortere mellemrum.

På samme måde forholder det sig ved optimalt indendørs hold med varmelampe, osv.

Under andre forhold med lavere funktionstemperaturer er forbrændingen sat ned i tempo, og afføringen lader vente længere på sig.

Som sagt kan der ind imellem gå op til mange dage imellem aflevering af fækalier. Også under optimale pasningsforhold. Det er helt naturligt. Under alle omstændigheder skal du bare lade skildpadden være i fred og ikke stresse den med forskellige påhit for at få den til at aflevere afføring. Den klarer det altså selv, ligesom den har gjort uden hjælp i naturen i millioner af år. Du skal derfor bestemt ikke tvangsbade den. Læs Badning

Du skal heller ikke begynde at fodre med særlige emner, som du mener fremskynder afføring.

Hvis foderet udelukkende består af den rigtige fiberrige og proteinfattige slags (græs og ukrudt), sker passagen gennem tarmsystemet i et tempo, der normalt afleverer fækalier hver, hveranden, hver tredje dag eller hver fjerde dag.

Hvis der fodres med supermarkedsgrønt (som jo altsammen er ukorrekt foder) og frugt (skadeligt foder), suser foderet lige igennem skildpadden, og der kommer meget hyppig afføring, og ofte ses der meget løs og tynd afføring!

Læs Foder

 

Hvis der tilsyneladende ikke kommer afføring fra en skildpadde, kan det ind imellem godt skyldes, at skildpadden æder sin egen afføring. Man finder derfor aldrig afføringen.

Læs mere om dette her Foder

I varme perioder (varme somre) ser man ikke alene, at skildpadden har afføring meget tit, men man ser også, at afføringen afleveres i meget større lorte end ellers! Varmen har stor og afgørende indflydelse på skildpaddens stofskifte!

NB Hvis afføringen er voldsomt løs og flydende, og den samtidig lugter rigtig infamt, er der som nævnt meget sandsynligt tale om, at skildpadden har fået flagellater. Dette er ofte tilfældet, når urinen lugter.

Læs Indvoldsorm/parasitter

Frisk afføring fra voksen græsk landskildpadde i Makedonien. Man ser tydeligt fibrene.

Urin

Urinen afleveres ligesom afføringen gennem kloakken, der munder ud i skildpaddens hale.  Sædvanligvis afleveres urinen ikke sammen med afføringen, men særskilt og på et andet tidspunkt. Skildpadden afleverer normalt med mellemrum en helt klar væske fra kloaken. Denne klare væske vil ofte indeholde større eller mindre hvide områder/ansamlinger/bløde klumper af et opløst materiale. Det kan ind imellem ligne youghurt.

Dette hvide stof er urinen, det vil sige urat/urinsyre, samt andre især krystallinske nedbrydningsprodukter fra skildpaddens stofskifte.

Det antages tit fejlagtigt, at der er tale om udskilt kalk.

Det er det ikke. Det hvide stof er urinstoffer!

Her har en dalmatinsk landskildpadde for kort tid siden afleveret en ordentlig gang klar væske med urin. Den klare væske er sevet ned i jorden og tørrer snart ud. Man kan lige ane omridset, hvor den røde pil peger. Tilbage ligger den hvide urin, der her er meget blød og udflydende. Denne landskildpadde har altså været langt fra at dehydrere. (Foto taget i Kroatien)

"Min skildpadde tisser hvidt, og det ser slimet ud! -Hvad er der galt med dyret?"

Den slags spørgsmål fra nystartede skildpaddeholdere ses løbende i de forskellige fora og interessegrupper, der findes på nettet.

De viser desværre, at skildpaddeholderen, som det så ofte ses, har anskaffet sig dyret uden på forhånd at sætte sig ind i skildpaddens liv, adfærd, grundlæggende biologi og pasning, osv.

For også viden om det hvide urat/urinsyre hos landskildpadder findes i al tilgængelig (og seriøs) skildpaddelitteratur (som for eksempel i denne artikel! )

Men det hjælper jo ikke (som det ses for eksempel på Facebook) bare at vrisse over, at folk uheldigvis anskaffer sig dyr, som de ikke inden købet har fundet anledning til at skaffe sig særlig meget viden om hos sagkundskaben.

Nu er dyret jo i hænderne hos sin nye ejer, og så gælder det selvfølgelig bare om at bibringe den interesserede nybegynder den nødvendige viden hurtigst muligt.

Og så godt og grundigt som muligt.

Altså: Den hvide masse, som man finder på bundlaget af landskildpaddens anlæg og også tit i vandtruget/dammen, er som nævnt urinsyre/urat. Fundet er altså helt naturligt og overhovedet ikke tegn på sygdom.

Urater er naturlige udskilningsprodukter fra kloaken hos fugle og reptiler. Ordet urat er beslægtet med urin og er saltindholdet i urinsyren. Der er tale om naturligt nedbrydningsprodukt fra metamorfosen/stofskiftet. Urinsyren hos reptiler og fugle indeholder også nukleinsyre, som forekommer hos alle levende organismer.

Reptiler og fugle mangler det enzym til nedbrydning af urinsyren/nukleinsyren, som findes i pattedyr. Derfor må disse mere primitive dyr udskille det direkte, som det krystallinske hvide produkt, du finder på jorden. Når urinsyrens hvide krystaller forbinder sig med urinsaltene iøvrigt, dannes den hvide urat, som iøvrigt er uopløseligt i vand (som du kan se det i vandskålen, som skildpadden jo gerne bruger til toilet).

Med andre ord: Urater er et helt naturligt udskilningsprodukt. Det er et nedbrydningsprodukt bestående af nitrogenforbindelser. Som nævnt udskilles det hvide urat ikke altid samtidig med afføringen i skildpaddens kloak. Hvis den hvide væske hurtigt synker i jorden og eller udtørres af solen, ligger den hvide urat tilbage. Og nybegynderen bliver forvirret og ængstelig. Men altså helt uden grund!

Udskillelse af urinsyre og dets salte er af stor betydning for organismen. Overproduktion af nedbrydningsprodukter fra protein og urinsyre kan hurtigt føre til gigt.

Dette gælder også for landskildpadder. Bliver urinsyren og dens salte ikke fjernet fra skildpadden, men lagrer sig i dyret, opstår der nyreskader, og der dannes nyresten. Udseendet af urin og urater giver et af de få tegn på eventuel nyresygdom og adviserer om nødvendig blodprøveundersøgelse hos skildpaddekyndig dyrlæge (Læs mere om dette senere her i artiklen).

Urin skal hos sunde og raske dyr være klar , farveløs og gennemsigtig som vand. Man skal dog være opmærksom på, at indtagelse af visse planter kan ses i urinvæsken. Mælkebøtter kan nu og da give den klare væske et gulligt udseende! Skildpaddens tunge kan i denne situation blive gullig indfarvet. Og skildpadden er selvfølgelig ikke syg her.

Det ligger altså i skildpaddeholderens hånd at beskytte sine dyr mod gigtsygdomme!

Frisk afleveret urin i mit frilandsanlæg af bredrandet landskildpadde (Testudo marginata). Klar væske ses nedsevet i jorden, og tilbage ses indholdet af den hvide urin i blød udgave.

Misfarvet urin

Hvis urinen er misfarvet og for eksempel fremræder lysegul/brun eller gullig til grønlig, er der måske tale om problemer med leveren. Afsted til krybdyrkyndig dyrlæge!

Sakser her fra URIN ALYSIS IN TORTOISES Petra Kolle, Dr. med. vet., Cert. Spec. for reptiles, Cert. Spec. for fish Department of Zoology, Fish Biology and Fish diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Munich, Germany. Abstract: Incontrast to the conventional view, urin analysis in tortoise.

"Normal urine of tortoises consists of a liquid clear portion and of small to moderate amounts of white eurates. The color of the liquid part varies from colorless to pale yellow. Tortoises with liverdisease may show a yellow-brown to yellow-green urine due to biliverdin,and to a lesser extent to bilirubin."

En tysk kilde oplyser, at grøn urin hos landskildpadder kan betyde angreb af parasitter og også nyresvigt.

Er urinen tyktflydende, gul eller rødlig står den også på dyrlægebesøg. Det gælder også, hvis de frisk afleverede urater er hårde/faste, kornede eller af grå-gul farve.

Lugter urinen iøvrigt? Infam lugt i afføring og urin plejer at betyde for eksempel angreb af flagellater.

Men altså: Misfarvet urin, så til krybdyrkyndig dyrlæge!

Bettina Bruun oplevede

Bettina Bruun har sendt nedenstående fotos. Hun oplevede at hendes græske landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri) tissede grønt.

Her ses skildpaddens grønne urin tydeligt i vasken.

Bettina fortæller: "Her er My, hun har fået forket foder som barn, men har haft et godt liv siden jeg overtog hende for 14 år siden, hun er 18 år nu. Jeg har andre skildpadder og har meget erfaring, mere end 38 år.

MEN: My er begyndt at tisse grønt som i ser.. en meget kunnig veterinær er besøgt flere gange, vi har givet hende ormekur og hun er clearet for urinvejsinfektion.

Hun er kvik, spiser godt, fine vågne øjne og god afføring. Røntgen er taget , så æg er udelukket. Men farven på urinen blir bare mere og mere grøn, i starten var det udelukkende uratet som var grønt, men nu er det hele portionen som er giftigt grøn. På billederne er hun i bad, noget jeg bare udsætter hende for for at holde øje med tilstanden, da det kan være svært ta fange den grønne urin i hendes “ crip”.

Veterinæren troede ikke heller på leversygdomme eftersom hendes urin er så ensfarvet grøn.. og ikke gallefarvet.

Inget er ændret i hendes foder eller leveforhold, hun går i hummus med grus, og har uvb lys.

Tilstanden har stået på mindst fire fem uger med tiltagende farve i urinen."

Man ser urinen i vasken bag skildpaddens skjold.

Efter dyrlægens behandling: "Hun er nu frisk og kvik igen. En antibiotika kur var heldigvis svaret, så nu kravler hun igen rundt i de svenske klipper og spiser nye skud.

Bonus information: My er hermafrodit, noget som vakte stort intresse bland dyrlægerne her i Stockholm. My virker at ta bestyrtelsen med sædvanlig flegmatisk ro".

Hold altid øje med dine dyrs afføring og urin.

Iøjnespringende ændringer i udseendet er tit det første tegn på en et sygdomsanfald! Husk dyrlægen!

Læs også Bobler i næsen

 

Europæiske landskildpadder er faktisk dyreverdenens svar på planterigets sukkulenter!

Europæiske landskildpadder kan faktisk klare sig uden vand (uden at drikke) i lang tid. Ikke alene får de en stor del af deres væske fra vandindholdet i vegetationen. Men de er også direkte "bygget til" at kunne undvære vand i lange perioder.

Da den europæiske landskildpaddes hjemstavnsbiotoper (især den russike og den mauriske landskildpaddes biotoper) nu og da kan udsættes for helt ekstreme varmeforhold, er skildpadden direkte gearet til også at kunne opretholde livet i længere tid i disse ekstremt varme og hede, knastørre områder med udtørret plantevækst. Skildpadden kan i påkommende fald beholde al den kostbare væske i sig og ”recirkulere” væsken i systemet, således at skildpadden ikke tørrer ud (dehydrerer). Skildpadder sveder ikke, så væsken forlader ikke dyret som sved!

Bagest blandt skildpaddens indvolde befinder der sig en særlig blære, der optager og rummer denne væske. Hvis væskebalancen er ved at være lav, kan urinsyren og de nævnte nedbrydningsprodukterne i krystalliseret form udskilles helt særskilt i tørre hvide klumper, således at den kostbare væske forbliver i denne blære og ikke kommer med de hvide klumper ud, og på denne måde går tabt.

Men at skildpadden således er indrettet til at kunne gennemleve lange perioder, uden at der findes adgang til vand i dens omgivelser, er selvfølgelig ikke det samme, som at du ikke behøver at sørge for vand til din skildpadde. Som alle dyr skal skildpadden naturligvis hele tiden have adgang til vand.

Her har en bredrandet landskildpadde (uden at standse op) lige afleveret en klat safføring og en omgang urin i den sædvanlige udgave: Blød, hvid urin i klar væske. Normalt afleverer landskildpadder ellers afføring og urin hver for sig/særskilt.

Betydningen af den europæiske landskildpaddes evne til at beholde vandet i kroppen og recirkulere det, kan du aflæse på denne måde: Hvis dine skildpadder udelukkende udskiller urinen i hvide, tørre eller halvtørre klumper, savner skildpadderne  adgang til vand. Hvis urinen kommer ud i bløde områder eller klumper i den nævnte klare væske, er skildpaddens væskebalance, som den skal være. Sådan vil skildpadden til daglig udskille urin, hvis den fodres med almindelig, frisk ukrudt.

Der er grænser for, hvor meget skildpadden kan opbevare i nyrerne af de krystallinske affaldsprodukter. Mængden af disse affaldsprodukter øges desuden voldsomt, såfremt skildpadden indtager proteinrigt og fedtholdigt foder. Når der ikke længere er plads i nyrerne, ophobes de krystallinske affaldsstoffer andre steder i organismen. Skildpadden får rent ud sagt gigt! "Urinsyregigt". Det er derfor afgørende vigtigt at fodre korrekt med den rigtige føde. Læs Foder

Igen: Hvis du ikke ser urin fra din landskildpadde hver dag, skal du ikke blive urolig. Som med afføringen kan der gå op til mange dage imellem afgivelse af urin. Du skal heller ikke blive urolig, såfremt der afleveres urin 2 gange samme dag.

Her har en voksen bredrandet landskildpadde lige afleveret både afføring og en klump urin.

Som nævnt vil fodring med frugt kunne medføre, at der kommer tynd mave. Er man rigtig uheldig, skyldes den tynde mave, at skildpadden har fået flagellater. Det er således, at sukkerindholdet i frugt skaber en fremragende grobund for disse små encellede parasitter. Især leopardskildpadder er meget udsatte for disse angreb, men europæiske landskildpadder er desværre også modtagelige.

Selvom skildpadder elsker frugt, er det altså ikke noget, man skal give til sine europæiske landskildpadder. For det første er det altså værdiløst, kalkløst og nærmest skadeligt "junkfood" for disse landskildpadder (i modsætning til for eksempel rødfodede skovskildpadder). -Deres fordøjelsesystem kan ikke omsætte det. For det andet kan det altså skabe alt for gunstige betingelser for udvikling af parasitter.

Husk igen: Hvis afføringen er løs og flydende, og den samtidig lugter rigtig infamt, er der meget sandsynligt tale om, at skildpadden har fået flagellater. Dette er ofte også tilfældet, når urinen lugter.

Læs Indvoldsorm/parasitter.

Landskildpadder spiser afføring

Det er meget almindeligt, at landskildpadder spiser afføring. Ikke alene fra andre dyr, som for eksempel geder, men også tit fra artsfæller, ja endog fra sig selv. (Jeg har hørt om en skildpadde, der blev indbragt til en dyrlægeklinik, fordi den havde forstoppelse. Den blev forsøgt behandlet for dette, indtil man opdagede, at grunden til, at der aldrig sås afføring fra skildpadden, var den, at skildpadden åd sin egen afføring!)

Der er mange teorier om dette emne. Vitaminmangel, mangel på mineraler, hjælp til justering af tarmflora, osv. Men der er en overbevisende overvægt af meninger, der går ud på, at indtagelse af afføring er vigtig for at tilføre vigtige og nødvendige bakterier, mv, til skildpaddens tarmflora. Jeg er selv overbevist tilhænger af denne opfattelse.

Da skildpadderne spiser afføring ikke alene i fangenskab, men også i naturen, kan årsagen til denne adfærd ikke være ensidig fodring. Måske kan skildpadden bare ikke stå for stanken, ligesom den ikke kan stå for stanken af ådsler og andet animalsk føde.  Emner som den åbenbart tiltrækkes af, men jo ikke kan tåle at æde i større omfang. Læs også Henrik Bringsøes interessante artikel i NHF-bladet 2006, nr 3: "Mærkværdige spisevaner hos landskildpadder". 

Badning og afføring

I "Testudo Häufig gehaltene Arten" skriver Hans Jürgen Bidmon blandt andet, at hvis man bader sine skildpadder for ofte og med for korte mellemrum, optager de vand (gennem kloaken) og afleverer afføring. Men det kan hurtigt konstateres, at afføringen ved disse for hyppige bade bliver blødere og blødere, og efterhånden indeholder den mere og mere ufuldstændigt fordøjet plantemateriale. Dette skyldes, at med de hyppige afleveringer af afføringen udskilles også gennem endetarmen de bakterier, der er nødvendige for fordøjelsen, og disse bakterier aftager i antal. Resultatet bliver diarré og fordøjelsesproblemer. Han fastslår, at hos en ung græsk landskildpadde, der ikke bliver badet, varer tarmpassagen 7-9 dage. Bliver skildpadden badet hver dag, varer tarmpassagen 2-3 dage. Man forstyrrer således den gode tarmflora, der er så vigtig for fordøjelsen.

Jeg tvangsbader ikke mine landskildpadder. Jeg har slet ikke badet mine landskildpadder i de sidste 30 år. Det klarer de selv.

I skildpaddernes hjemstavnsbiotoper i naturen går der jo heller ikke nogen rundt og propper skildpadderne i bad!

Men selvfølgelig skal skildpadder som alle andre dyr have adgang til vand. De skal bare selv have lov til at bestemme, om de ønsker at drikke og eller bade, og hvor tit de har lyst til det.

Nogle skildpadder bader faktisk aldrig. Nogle gør det tit. Andre gør det ind imellem. -Men ikke nødvendigvis hver dag, endsige hver uge. Af hensyn til skildpaddens sundhedstilstand må du aldrig rutinemæsigt bade en europæisk landskildpadde for eksempel 1 gang om ugen, sådan som mange er blevet bildt ind, at man skal gøre. Du ødelægger tarmfloraen!

Læs Badning og vand.

Cassiopeja bader i og drikker af en af dammene i frilandsanlægget.

 

 

 
        Startside