..............

 

Startside Side 1 Side 2

Bredrandet landskildpadde

Testudo marginata

Side 3

I blokken til højre ses overskrifterne i denne artikel "Il Gigante", Fredning, Status og CITES.

 

Bredrandede landskildpadder mellem forårsblomster på Peloponnes.

"Il Gigante" (-Og de andre kendte eksemplarer af store marginataer)

Il Gigante til venstre! Normal marginata til højre. Foto fra Marginata.

Som nævnt ovenfor i artiklen er maximumstørrelsen for den bredrandede landskildpadde Testudo marginata 35 - 40 cm og 3-4 kg. På Sardinien bliver den imposante stedlige lokalform (Testudo marginata sarda) dog noget større. Jeg har set en del på op til 5-6 kg. Der findes hrudover enkelte meget sjældne undtagelser.

Mario Herz oplyser i sin bog "Die Breitrandschildkröte" om et eksemplar, der i terrariehold nåede op på 8,3 kg. Der berettes også om en bredrandet hun, der i 1941 af en tysk soldat på Peloponnes blev sendt hjem til Tyskland som "Feldpostbrief". (Den tyske værnemagt havde stationeret en stor soldaterforlægning på Peloponnes.) Den målte på dette tidspunkt 20 cm, men den fortsatte væksten og blev til sidst målt til 43,5 cm i 2005, hvor den døde efter 64 år i fangenskab.

I "Die Breitrandschildkröte" af  Georg Mirlach er der gengivet et billede af en flot bamse, hvis vægt angiveligt svinger mellem 11 og 13 kg! Den er 44 cm stor og stammer fra Sardinien. Denne Testudo marginata sarda lever i fangenskab i Italien.

Bruno skriver om en bredrandet hun fra Sardinien, der skal måle 50 cm.

I Marginata nr. 20 fra december 2008 fortæller Hans Dieter Philipen, at i Centro Carapax, Massa Maritima i Toskana i Italien lever "verdens største bredrandede landskildpadde". Den er indsamlet fra den nærliggende nationalpark Parca Naturale Delle Maremma, hvor der lever en bestand af bredrandede landskildpadder. Navnet er selvfølgelig Il Gigante. Denne kæmpeskildpadde måler : Totallængde 55,4 cm., Bredde 29,1 cm., Højde 22,7. Og den vejer ca. 15 kilo!

De ovenfor nævnte skildpadder tilhører formetlig lokalformen Testudo marginata sarda, som er kendt for at blive rigtig stor. De største kendte eksemplarer af denne lokalform skal gå hos en gammel dame i Firenze. Der er tale om en gammel Testudo marginata sarda hun ved navn Ciccia. Den vejer 13 kg og måler 45 cm. Endvidere en gammel Testudo marginata sarda han på 12 kg som måler 52 cm. Disse to skildpadder skal stamme fra Tempio Pausania på Sardinien.

Regnvåd, men håndvarm bredrandet landskildpaddehan i Igoumenitsa i Grækenland.

Fredning og Cites

Bredrandet landskildpadde er i dag en udryddelsestruet dyreart. Den er på liste II i Washingtonkonventionen (CITES) og på EU´s Artsbeskyttelsesforordning bilag A, og den kan ikke længere udføres fra sine oprindelseslande. Du må ikke købe den eller sælge den uden, at der til hver skildpadde er udstedt et CITES certifikat, som identificerer og godkender, at den pågældende landskildpadde er undtaget fra forbuddet mod kommerciel udnyttelse, og må handles videre. CITES certifikater udfærdiges i Danmark af Naturstyrelsen. Du kan ikke lovligt i Danmark købe bredrandede landskildpadder med udenlandske CITES certifikater.

Hovedstudie af bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda).

Hvis skildpadden er så gammel, at den er indført til Danmark før ikræfttrædelsen af disse bestemmelser i 1980erne, er der af gode grunde ikke udfærdiget CITES certifikater på den. Den må selvfølgelig fortsat besiddes, den må også gerne foræres væk, men den må ikke handles.

Der skal altså medfølge et CITES certifikat, når du køber et af de ovennævnte dyr. Det er CITES certifikater, der tænkes på, når man spørger, "om der er papirer" på de pågældende skildpadder.

I tysk skildpaddelitteratur og i dansk skildpaddelitterartur, (meget dansk skildpaddelitteratur er ukritisk oversat direkte fra tysk litteratur), får man at vide, at erhvervelse af landsskildpadder med CITES-papirer straks skal anmeldes til Naturstyrelsen. Det skal det ikke i Danmark. CITES-papirerne skal bare følge med skildpadden, når den skifter hænder. De nævnte bestemmelser om meldepligt er tysk lovgivning, der kun gælder i Tyskland.

Læs mere om CITES og fredning her: Fredning. Rovdriften.

9 år gammel bredrandet landskildpaddehun. Perfekt skjold!

Heldigvis er der flere og flere af os nordeuropæiske skildpaddeholdere, der har held med at avle unger af den bredrandede landskildpadde, så det er nu muligt lovligt at erhverve sig eksemplarer med papirer uden at drive rovdrift på naturen. Vi danske avlere får i forbindelse med salg af vores unger udfærdiget de nødvendige CITES certifikater i Naturstyrelsen.

Marginatahan i glohed og knastør sandklitbiotop ved Kalogria på Peloponnes.

 

Bredrandet landskildpaddehun i privat have på den græske ø Skiathos.

En bredrandet landskildpadde er en fredelig og omgængelig skildpadde. Den har megen ”personlighed”, og den er nok den fredeligste og taknemmeligste at holde af de europæiske landskildpadder. Da den desuden er rigtig smuk og flot, er det den landskildpadde her i biotopen i Næstved, der har mit hjerte. (Selvom de andre europæiske landskildpaddearter sandelig også fascinerer mig).

Bredrandet landskildpaddeparring dybt inde i et krat på Olymposbjerget i Grækenland.

 

Flot bredrandet landskildpaddehan Testudo marginata i Tolo på Peloponnes i Grækenland.

 

Sådan ser en fin bredrandet landskildpaddehan ud. Bemærk det udkrængede haleskjold!

 

Gammelt kobberstik af Testudo marginata.

 

Megastor sardisk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata sarda) i sin klippefulde biotop i Nordsardinien.

Gammelt kobberstik af Testudo marginata.

Helen og Bastiane L. (Begge Testudo marginata) soler totalt i Balkananlægget!

På KUGs forårstour 2017 til Sardinien så vi her i samme biotop, hvor vi spottede maurisk landskildpadde (Testudo graeca nabeulensis) og græsk landskildpadde af vestarten (Testudo hermanni hermanni) en rigtig meget stor og flot bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata sarda).
Her er altså tale om en triple biotop!
Efter de hidtidige tilgængelige oplysninger lever den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata sarda) kun i de nordøstlige dele af Sardinien.
Men her er vi på halvøen Sinis, som er en del af Sardiniens vestkyst. Så det...!

 

 

Startside Side 1 Side 2