. ............

 

Startside Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11

Peloponnes (Grækenland)

Rejsefortælling fra KUGs Balkantour 2014

Gialova lagunen (fortsat)

Tordenbygen forsvandt brat og der blev nærmest uhyggeligt stille i bilen, nu hvor de store dråber ikke mere buldrede på bliktaget. Ud at kigge igen i den friske, våde vegetation!

Europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis). Rygskjoldet er overgroet med grønalger.

I forlængelse af det gamle pumpehus ligger en gammel stump kanal, som ikke har været i praktisk anvendelse i årevis. I kanalens stillestående vand har der dannet sig en velfungerende biotop for europæiske sumpskildpadder (Emys orbicularis). Den var også en fin biotop for disse skildpadder i 2008. Langs kanalen går en grusvej. Da vi genoptog undersøgelserne af området straks efter tordenbygen, så vi en europæisk sumpskildpadde sidde i vejsiden modsat kanalen. Den fik travlt med at redde sig tilbage i det frelsende vand, da den fik øje på os. Det var nu ikke trafikken, den var bange for. Der var ikke andre end KUG i disse biotoper på denne aprildag.

Hurtigt tilbage over vejen og hjem i kanalen.

 

Sumpskildpaddebiotopen i den gamle kanal. Gode solbadepladser ovenpå betonvæggene.

Tordenbygen havde lokket den europæiske sumpskildpadde væk fra vandet. Til gengæld havde den nulstillet al yderligere skildpaddeaktivitet her i området. Vi runderede nogle gange, men der var ikke andet liv tilbage på landtangen end de mange flotte fugle. Vi kørte sydpå og fandt nogle områder, der lignede oplagte biotoper. Vi så imidlertid ikke flere skildpadder i dag og vendte sidst på dagen tilbage til havnebyen Pylos og Hotel Miramare. Foruden os, boede der på hotellet en gruppe gamle italienske mænd, der kørte halvøen rundt på motorcykel. Vi så her på turen Peloponnes rundt faktisk adskillige grupper af mænd på deres flotte motorcykler, fortrinsvis italienere.

På tavernaen om aftenen bestilte vi 2 Mythos til maden. Kort efter så vi krofatter gå over til kiosken og købe 2 Mythos fra kioskens køleskab. Herefter kom han med 2 Mythos til os som bestilt. Selvfølgelig behøver man i disse tider da ikke binde penge i et varelager, når kiosken ligger lige over gaden!

Tirsdag den 29. april 2014

Solskin fra daggry. I dag ville vi "gøre Gialova Lagunen færdig" i det gode vejr. Der var også andet end skildpadder, der skulle checkes af, når solen nu skinnede.

 

Hotel Miramare i Pylos

Gialova Lagunen

Faldefærdigt og afbleget skilt på landtangen. Det fremgår nederst til højre, at der er kamæleoner her.

Vi ville se, om der stadig var afrikanske kamæleoner her i området ved Gialova Lagunen. Det er bestemt ikke længere nogen hemmelighed, at der i nogle år har levet en bestand af afrikanske kamæleoner (Chamaeleo africanus) her. Der har været skrevet en del om det mange steder. Nu er der også sat skilte op, der viser offentligheden, at der her i klitterne også lever kamæleoner i buskene. Skiltene er afblegede og faldefærdige. I 2008 var der ikke sat skiltning op om kamæleoner. Derimod var der dengang sat skilte op med billede og tekst, der oplyste, at der levede græske landskildpadder her (men ikke noget om marginataer). De skilte er brækket af og væltet i dag.

Brødløs inspektion.

I går brugte vi ikke tid på at se efter de afrikanske kamæleoner, fordi vejret var middelmådigt. Men i dag blev stedet gennemgået med den største grundighed i den strålende sol. Alle buskene med artsrigtig vegetation i det relevante område blev omhyggeligt gennemgået. Selvfølgelig allermest grundigt de buske, hvor der sås kamæleoner i 2008. Men vi så ingen kamæleoner overhovedet. Jeg tror faktisk, at det er slut med dem? Det er da rigtig ærgerligt! Det var det eneste sted nord for Middelhavet, at der levede en bestand i det fri af disse kamæleoner. Mon ikke stedet har været alt for overrendt? Det er nok ikke vejen frem først at sætte skilte op om denne sjældne specialitet og bagefter overlade det hele til sig selv. Lidt tilsyn og fortsat indsats fra fagfolk ville nok også have været formålstjenligt!

Den gamle kanal blev gået igennem også i dag. Der var selvfølgelig solbadende Emys orbicularis her i solen.

Det var en fin oplevelse at besøge landtangen ved Gialova Lagunen igen. Men det kunne altså godt have været bedre. Kamæleonerne er åbenbart væk? Der er stadig landskildpadder her, både græske og bredrandede landskildpadder, men som overalt på Peloponnes er der heller ikke så mange tilbage her. Det bliver da heller ikke bedre af, at mange af de biotoper på den inderste del af landtangen, hvor jeg konstaterede landskildpadder i 2008, nu er pløjet op af landbruget. På det første vejstykke ud på landtangen stod der i 2008 et vejskilt, der advarede mod vejkrydsende landskildpadder. Det er fjernet nu, og det ville i dag også stå malplaceret mellem pløjemarkerne, hvor skildpadderne nu er helt og aldeles væk.

På vej væk kaster vi et blik tilbage over skulderen mod området, der rummer Gialova Lagunen.

Vi forlod Gialova området og fortsatte mod nord langs med vestkysten. På et tidspunkt nåede vi frem til en af stationerne på den totalrenoverede jernbanestrækning peloponnes rundt, som der aldrig blev penge til at tage i brug efter opgraderingen. KUG har som bekendt tidligere konstateret, at hvor menneskelig aktivitet hører op, trives skildpadderne. Vi måtte hellere lige undersøge det nedlagte stationsareal.

Stationsnavnet er selvfølgelig KUG bekendt. Driftige personer er ved at ombygge den nedlagte stationsbygning til Taverna.

 

KUG er igen på sporet! Der lever ganske rigtigt skildpadder her på det gamle stationsareal.

 

Lille og smuk græsk landskildpaddeunge på 8 cm.

Det er unægtelig nogle voldsomt massive skinner, der er nylagt på de mange hundrede kilometer jernbanestrækning på Peloponnes, der så alligevel ikke blev taget i brug til jernbanedrift. Der har aldrig været kørt på disse nye jernbaneskinner. Det må være en skinneprofil, der vejer mere end 50 kg pr løbende meter. Der er lagt jern for mange Euro her, når man tænker på kiloprisen på jern i indkøb.

Den har også pænt bugskjold.

 

Lille fin unge på 9 cm.

 

Når der ses fine unger, er det tegn på en velfungerende og sund biotop!

Det viste sig ganske rigtigt at være en velfungerende biotop for græske landskildpadder. Vi så ret hurtigt nogle halvstore unger i vegetationen på det nedlagte jernbaneareal. Når der lever fine unger, må det være tegn på, at biotopen fungerer og har det godt. Der var masser af trykspor og tunneller i vegetationen i alle størrelser og bredder. Der må være en del landskildpadder her. Igen fik KUG bekræftet, at steder hvor al menneskelig aktivitet er ophørt, er gode biotoper for landskildpadder.

Her forbinder det gamle jernbaneterrain sig med sandklitterne, der starter bag de flotte pinjetræer.

Jernbanen løber her stik nord langs med havet, og vi vandrede på et tidspunkt i vestlig retning over, ud og ned imod de meget hørlige dønninger, som knustes mod sandstranden der borte. Det blæste lidt i dag. Undervejs ud i klitterne så vi nogle voksne græske landskildpadder.

Græsk landskildpaddehan på 17 cm i kanten af klitterne ud til stranden.

 

Tjaeh, men det er altså en Testudo hermanni boettgeri.

 

Græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri) på 17 cm krydser volden foran KUG.

 

" På min vej gennem klitterne til havet." Her afsættes der her traktorspor i sandet af græske landskildpadder.

Som så mange gange før, kom der et tidspunkt, hvor der ikke var flere skildpadder at se, ligegyldigt hvor meget og hvor længe vi søgte videre. Vi fortsatte i bilen nordpå langs kysten. Vi søgte igen efter biotoper undervejs, men fandt ingen, før vi nåede borgen. Navnet på denne store ruin er selvfølgelig KUG bekendt.

Borgen

På KUGs første dag ved Gialova lagunen så vi ikke andre personer end os. På dag nummer 2 så vi 2 ornitologer. Det var et tysk ægtepar, og vi faldt lidt i snak. De fortalte herunder om en borg på Peloponnes, hvor de havde bemærket, at der gik store landskildpadder. Der skulle vi naturligvis hen under touren videre nordpå.

Der er en høj ringmur rundt om borgen. Her på skråningerne foran muren er der biotoper for store Testudo marginata.

Da vi ankom til borgen, gik vi ikke indenfor. Der har de to tyske ornitologer givetvis ikke været inde for at se på fugleliv. Klokken var også 14:30, og ifølge skiltningen lukkede man kl. 15:00. Der var således heller ikke rigtig tid til at være ordinære turister. Vi begyndte at gå rundt om ringmuren. Ganske rigtigt! Der var store og brede trykspor i vegetationen på de stejle bjergsider op til Borgen. Borgen er en gammel middelalderborg. Den ligger på toppen af et lille bjerg, og der er en enestående udsigt fra den ud over Peloponnes.

Her i græsset foran ringmuren sad en stor og flot bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata).

 

Hun var bestemt en stor flot pige!

 

Hun havde en stor flåt bagtil. Det sædvanlige sted.

 

Stor Testudo marginata han. Rundt om borgen er der en rigtig fin biotop for bredrandede landskildpadder.

Vi fandt en stor og meget flot bredrandet landskildpaddehun i fuld vækst og senere en stor bredrandet landskildpaddehan. Herefter så vi ikke flere landskildpadder. Men antallet af trykspor var meget stort og bredte sig op og ned af siderne af det bjerg, som den gamle borg ligger på. Der må da være en del skildpadder her? Nogle af tryksporene var voldsomt brede, så der må være nogle virkeligt store eksemplarer i bestanden?

Der var også Vipera ammodytes her i biotoperne rundt om borgen.

 

Der var selvfølgelig murfirben på den gamle borg.

 

Nærmere undersøgelse kræver håndarbejde. I baggrunden ses et "ornitologisk fuglekikkertårn".

 

Naturen havde sat enkelte flotte dekorationer op ad den varme borg.

Biotop

Vi forlod borgen sent på eftermiddagen og fortsatte nordpå i KUG bilen. På et tidspunkt gik vejen gennem et fladt og fugtigt område med mosede græsningsarealer. Her dukkede der pludselig noget op, der umiskendeligt i fjernkendingen lignede et skildpaddeskjold langt inde på engen. Lige nogle meter foran et krat op til et oversvømmet område.

Jo, det var rigtigt nok. Her langt inde på engen gik der en rigtig pæn fuldvoksen græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri) og græssede i den sene eftermiddagsstund. Da den mente, at den havde været fotomodel længe nok, forsvandt den hurtigt ind i krattet, der groede lige foran en større sø.Den var så gammel, at der ikke længere sås vækstringe i rygskjoldet. Man kunne til gengald se de karakteristiske uddybninger i hornpladerne, som er så karakteristiske for meget gamle græske landskildpadder. Den var 19 cm stor.

 

Men hov! Da vi havde set den fine gamle landskildpaddehan forsvinde ind i krattet, ville vi selvfølgelig fortsætte vandringen over engen. Og da vi fik taget et par skridt, måtte vi da gnide øjnene. Lige foran os gik yderligere 3 græske landskildpadder og græssede på den fugtige eng her sidst på eftermiddagen. Der var kun et par meters afstand mellem dem.

Vi så meget mere her i denne biotop.

Læs videre på Side 9

Startside Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10

Side 11