.... ..........

 

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11

Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20

Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Startside

Tyrkiet Grækenland Rejseberetning april 2010

Side 8

Kerkinisøens Sydvestbred (fortsat)

Pelikaner på Kerkinisøen.

 

Græsk landskildpaddehan Testudo hermanni boettgeri på Kerkinisøens sydvestlige bred.

 

Kerkinisøen set mod nord. I det fjerne ses konturerne af bjergene ind mod Bulgarien.

Skyerne begyndte så småt at trække sig sammen, mens vi nød naturen og freden her ved Kerkinisøen. (Der var død damp stille.) I april måned er vejret ikke så stabilt endnu i Grækenland. Det er selvsagt en af grundene til, at chartersæsonen i Grækenland først starter i maj måned. Til genæld har du det hele for dig selv i april. Og det store væld af blomster er væk i maj.

Der gik heste og græssede på søbredden. Det er et grønt blad skildpadden har i næbbet.
     
Skildpadden med det grønne blad i næbbet fortsatte langs vandet mod et krat 25 meter væk.

 

På vej tilbage til bilen så vi denne frisk tiljordede græske landskildpadde. Lige fra vinterhi.

Efter nogle timer på den fredfyldte søbred besluttede vi at forsætte nordvest på ad landevejen langs søbredden. Der måtte bestemt vente mange flere oplevelser her i området.

På landevejen udåndede en netop overkørt 4-stribet snog.

Kerkinisøens vestbred

Længere oppe ad landevejen fandt vi en fornem habitat til venstre ind mod bjergene. Stedet havde en enestående udsigt over Kerkinisøen, der her går op i 2 spidser. I modsætning til den flade blomstereng lige ved søens vandspejl, som vi netop havde forladt, kom vi her op i et meget bakket område. Biotopen bestod af græsklædte skråninger med enkeltstående træer, buske og spredte kratbevoksninger.

Det var en naturperle, og så var der selvfølgelig også græske landskildpadder her.

Her i den lidt nordligere beliggende biotop ved Kerkinisøens vestbred fandt vi 9 græske landskildpadder. Der var flere eksemplarer med "kerkinilyst" skjold.

Græsk landskildpaddehan med beskadiget kæbeparti.

 

Overalt i habitaterne i Grækenland ligger der skeletter fra døde vilde og tamme dyr.

 

Græsk landskildpaddehun med kerkinilys skjoldfarve.

Lige så stille tyknede vejret mere og mere til, og det blev køligt og diset. Græsset og vegetationen i det hele taget ville ikke nå at blive rigtig tørt i dag. Der er ingen tvivl om, at vi ville have set endnu flere skildpadder fremme, hvis vi fortsat havde haft det lune forårsvejr, der ellers havde været mest fremtrædende på vores hidtidige balkantur. Men trods det kølige og nu helt overskyede vejr, var der overraskende meget skildpaddeliv her i biotopen.

Gammel græsk landskildpadde Testudo hermanni boettgeri med hul i haleskjoldet.

Mellem den bredt skrånende skildpaddehabitat og landevejen lands søbredden var der store våde områder og også ind imellem åbne damme. Vi gik derfor i et massivt lydtæppe af kvækkende frøer i forårshumør.

Vestbreddens skråninger er skræddersyet til landskildpadder..

 

Græsk landskildpaddehan i de frodige forårsvækster på Kerkinisøens vestre bred.

 

Græsk landskildpaddehan Testudo hermanni boetteri på Kerkinisøens vestbred.

 

Flot græsk landskildpaddehun Testudo hermanni boetteri

 

Kerkinisøens vestbred må ikke springes over, hvis man er på skildpaddetur i Nordgrækenland.

Læs videre på side 9

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11

Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20

Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Startside